Samenvatting: Inleiding In De Filosofie | E E den Hartog de Haas

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Inleiding in de filosofie | E.E. den Hartog-de Haas

 • 1 Wat is filosofie

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 De filosofische traditie

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de letterlijke betekenis van filosofie

  Liefde voor de wijsheid, NL synoniem wijsbegeerte

 • Welke opvatting geeft weer dat theoretische en praktische wijsheid bij Grieken met elkaar verweven was

  De veronderstelling dat inzicht in het waarlijk goede tot dientovereenkomstig handelen zou leiden, het goede kennen leidt tot het goede doen. Men deed niet het kwade uit vrije wil maar uit onwetenheid omtrent het goede.

 • Wat was het gevolg van het onbegrensde vertrouwen in de kracht van de rede

  Een met argumenten en tegenargumenten gevoerde discussie zodat men niet over filosofie kan spreken maar over de filosofische traditie met uiteenlopende onderwerpen, en onderzoeksterreinen.

 • Wat is kenmerkend voor de grootste filosofen

  Zij weten verschillende onderdelen van de traditie in een nieuwe samenhang te plaatsen, gesprek tussen verschillende posities binnen tradite vormt een van de levenselementen van de filosofie, die binnen elke cultuur eigen vragen en antwoorden geeft.

 • 1.2 Filosofische vragen

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Schopenhauer stelt twee vereisten om te filosoferen, welke zijn dat

  1 De moed hebben om elke vraag te stellen
  2 Bewust worden van elke vanzelfsprekendheid en dit als problematisch gaan zien

 • Noem een tweede kenmerk van filosofie

  De methodische aanpak bij de behandeling van vragen

 • 1.3 De verhouding van filosofie en wetenschap

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Noem de vier periodes en de daarbij behorende verhouding

  1 Griekse en Romeinse oudheid, geen onderscheid
  2 Middeleeuwen idem wel veranderde positie alleen nog maar in samen hang theologie, waardering werd hierdoor bepaald.
  - Filosofie hoogste waarheid geopenbaard Bijbel op eigen rationele manier bereiken
  - Waarheid kan alleen door geloof bereikt worden en filosofie kan geen bijdrage leveren
  - Domeinen theologie en filosofie zijn gescheiden bestaat dubbele waarheid
  3 Moderne tijd los maken van verschillende vakwetenschappen, leek filosofie overbodig te maken herdifinitie vond plaats

 • Wat is gevolg van verzelfstandiging van de wetenschappen

  Onderwerpen die tot filosofie behoorden nu object van afzonderlijke wetenschappen zijn, filosofie moet zich verdedigen tegen mening dat alle echte kennis door wetenschappen wordt geleverd.

 • Noem de vier visies op relatie van filosofie tot de wetenschappen

  1 Filosofie behandelt hoogste en omvattende vragen en betrekt resultaten van wetenschappen in synthese
  2 Wetenschappen feiten maar niet betekenis voor menselijk leven, wetenschap causaal, filosofie, redenen en waarden
  3 Neopositivisme, filosofie kan alleen de wetenschappen helpen om deze van schijnzekerheden los te maken en verwarring uit verleden door analyse op te helderen
  4 Filosofie naast andere wetenschappen, gespecialiseerd in systematisch en redelijk denken met interesse voor onderzoeken van eigen en andermans maatstaven.

 • 1.4 Filosoferen uit praktische betrokkenheid

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Geef korte omschrijving van Existentialisme

  Hierin staat het bestaan van mens centraal en deze wordt niet door structuren van buiten de mens noch door de aard van de mens zelf vastgelegd. Mens is vrij eigen bestaan te ontwerpen. Mens moet zich bevrijden van sociale conventies, cultuurkritische lading

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Inleiding In De Filosofie