Samenvatting inleiding in de pedagogiek Afbeelding van boekomslag

Samenvatting inleiding in de pedagogiek

- annemarie becker
ISBN-13 9789023255635
1504 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - inleiding in de pedagogiek Auteur: annemarie becker ISBN: 9789023255635

 • 1 Het begrip opvoeding

 • 1.1.1.1.1.1 Grenzen stellen

 • Materiële en emotionele opvoeding
  Zowel materiële als emotionele opvoeding zijn van invloed op de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Volgens Maslow kan het kind tot zelfverwekelijking of zelfactualisatie komen als tijden zijn groei voldaan is aan een aantal voorwaarden.
 • 1.2 Beschrijving van het begrip pedagogiek

 • Pedagogiek betekend 'kinderleiding'. Wat zijn andere woorden voor pedagogiek en waarin verschillen deze drie begrippen van elkaar?
  • Opvoedkunde: richt zich op de vaardigheden van de opvoeder.
  • Opvoedingsleer: richt zich op het vergaren van kennis over opvoeden.
  • Opvoedingswetenschap: richt zich op het ontwikkelen van theorieën over en methoden met betrekking tot het opvoeden.
 • Wat is de definitie van opvoeding?
  Opvoeding is alle omgang tussen ouder en kind waarbij gericht een relatie wordt aangegaan. In deze omgang biedt de ouder het kind liefde, geborgenheid, veiligheid, intimiteit, aandacht, grenzen, instructie, ondersteuning en controle. Hierdoor zal het kind tot zelfontplooiing komen en over het nodige zelfvertrouwen en de nodige zelfstandigheid en zelfredzaamheid beschikken om richting te geven aan zijn verdere leven.
 • De pedagogiek ontleent zijn theoretische gegevens ook aan andere wetenschappen, zogenoemde hulpwetenschappen. Welke?
  In de meeste gevallen maakt men gebruik van de psychologie, sociologische, filosofische, theologische (levensbeschouwing) en andragogische wetenschappen.
 • Welke drie punten spelen in de omgang tussen de ouder en het kind?
  1. Er is sprake van wederzijds respect tussen ouder en kind.
  2. Het kind ervaart voldoende veiligheid bij, heeft vertrouwen in, kan rekenen op, voelt zich geaccepteerd door en krijgt ondersteuning van de ouder.
  3. Het kind wordt door de ouder uitgedaagd om eigen beslissingen te nemen en te experimenteren met nieuwe dingen, waardoor hij vertrouwen krijgt in zijn omgeving.
 • Wat is de definitie van opvoeden?
  Opvoeding is alle omgang tussen ouder en kind waarbij gericht een relatie wordt aangegaan. In deze omgang biedt de ouder het kind liefde, geborgenheid, veiligheid, intimiteit, aandacht, grenzen, instructie, ondersteuning en controle. Hierdoor zal het kind tot zelfontplooiing komen en over het nodige zelfvertrouwen en de nodige zelfstandigheid en zelfredzaamheid beschikken om richting te geven aan zijn verdere leven.
 • 1.3 De vier basisdimensies van het opvoeden

 • De vier basisdimensies zijn met elkaar verbonden, waar zorgen zij gezamelijk voor?
  Samen zorgen zij ervoor dat het kind zich door verschillende ontwikkelingsfasen heen kan slaan om volwassen te worden.
 • Wat zijn de vier basishandelingen wat ouders doen als ze een kind opvoeden?
  1. Ondersteuning bieden
  2. Instructie geven
  3. Controle uitoefenen
  4. Grenzen stellen
 • Welke basis dismensies zijn er? En door wie zijn deze beschreven?
  Grenzen stellen, instructies bieden, Controle uitoefenen, ondersteuning bieden.
  Door Risens, Hermanns en Meeus.
 • 1.3.1 Ondersteuning bieden

 • Waar duiden warmte en affectie op in de opvoeding?
  Warmte en affectie duiden op emotionele beschikbaarheid van de ouders. Dit zorgt voor positieve ontwikkeling van het kind.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag