Samenvatting: Inleiding In De Pedagogiek | 9789023255635 | annemarie becker

Samenvatting: Inleiding In De Pedagogiek | 9789023255635 | annemarie becker Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van inleiding in de pedagogiek | 9789023255635 | annemarie becker

 • 1 Het begrip opvoeding

  Dit is een preview. Er zijn 27 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer onstaat er een opvoedingsrelatie?

  Als er sprake is van de 4 basisdimensies + liefde, aandacht, geborgenheid, veiligheid en intimiteit
 • Wat is de functie van ondersteuning geven?

  Bevorderen van de ontwikkeling en het gevoel van warmte en affectie waardoor het kind zich begrepen en geaccepteerd voelt
 • Wat is het gevolg van gebrek aan ondersteuning?

  Risico op blijvende schade: agressie, vandalisme, delinquentie
 • Wat is het doel van straffen en belonen?

  Gedragsregulatie: gewenst gedrag stimuleren door belonen en ongewenst gedrag afleren door consequent straffen
 • 1.1.1.1.1.1 Grenzen stellen

  Dit is een preview. Er zijn 13 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1.1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Materiële en emotionele opvoeding

  Zowel materiële als emotionele opvoeding zijn van invloed op de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Volgens Maslow kan het kind tot zelfverwekelijking of zelfactualisatie komen als tijden zijn groei voldaan is aan een aantal voorwaarden.
 • 1.2 Beschrijving van het begrip pedagogiek

  Dit is een preview. Er zijn 19 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Pedagogiek betekend 'kinderleiding'. Wat zijn andere woorden voor pedagogiek en waarin verschillen deze drie begrippen van elkaar?

  • Opvoedkunde: richt zich op de vaardigheden van de opvoeder.
  • Opvoedingsleer: richt zich op het vergaren van kennis over opvoeden.
  • Opvoedingswetenschap: richt zich op het ontwikkelen van theorieën over en methoden met betrekking tot het opvoeden.
 • Wat is de definitie van opvoeding?

  Opvoeding is alle omgang tussen ouder en kind waarbij gericht een relatie wordt aangegaan. In deze omgang biedt de ouder het kind liefde, geborgenheid, veiligheid, intimiteit, aandacht, grenzen, instructie, ondersteuning en controle. Hierdoor zal het kind tot zelfontplooiing komen en over het nodige zelfvertrouwen en de nodige zelfstandigheid en zelfredzaamheid beschikken om richting te geven aan zijn verdere leven.
 • De pedagogiek ontleent zijn theoretische gegevens ook aan andere wetenschappen, zogenoemde hulpwetenschappen. Welke?

  In de meeste gevallen maakt men gebruik van de psychologie, sociologische, filosofische, theologische (levensbeschouwing) en andragogische wetenschappen.
 • Welke drie punten spelen in de omgang tussen de ouder en het kind?

  1. Er is sprake van wederzijds respect tussen ouder en kind.
  2. Het kind ervaart voldoende veiligheid bij, heeft vertrouwen in, kan rekenen op, voelt zich geaccepteerd door en krijgt ondersteuning van de ouder.
  3. Het kind wordt door de ouder uitgedaagd om eigen beslissingen te nemen en te experimenteren met nieuwe dingen, waardoor hij vertrouwen krijgt in zijn omgeving.
 • Wat is de definitie van opvoeden?

  Opvoeding is alle omgang tussen ouder en kind waarbij gericht een relatie wordt aangegaan. In deze omgang biedt de ouder het kind liefde, geborgenheid, veiligheid, intimiteit, aandacht, grenzen, instructie, ondersteuning en controle. Hierdoor zal het kind tot zelfontplooiing komen en over het nodige zelfvertrouwen en de nodige zelfstandigheid en zelfredzaamheid beschikken om richting te geven aan zijn verdere leven.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Inleiding In De Pedagogiek