Samenvatting Inleiding in Het Nederlandse Recht Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Inleiding In Het Nederlandse Recht

- J W P Verheugt
ISBN-10 908284950X ISBN-13 9789082849509
467 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Inleiding in Het Nederlandse Recht Auteur: J W P Verheugt ISBN: 9789082849509

 • 1 Recht in het algemeen

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke 4 soorten verdragsbepalingen zijn er?
  1. Verdragen tussen staten onderling of volkenrechtelijke organisaties; 
  2. Verdragen die verplichtingen bevatten voor wetgevers van aaneengesloten staten m.b.t. Maken en aanpassen van wetgeving;
  3. Verdragen die rechtsregels bevatten die zonder tussenkomst van de wetgever rechtstreeks in het nationaal recht kunnen gelden; 
  4. Verdragen die bestaan uit regelingen waarbij bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen aan een internationale organisatie.
 • 1.1 Inleiding

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn descriptieve kennisgebieden?
  Het beschrijven van de werkelijkheid in algemene regels. Ze zijn empirisch van aard: je kunt ze toetsen door middel van eigen waarnemingen.
 • Wat zijn prescriptieve (normatieve) kennisgebieden?
  Geven algemene regels voor wenselijk gedrag. Hoe behoor je je als mens te gedragen. Bestaan uit normen en waarden.
 • 1.2 De rechtsbronnen

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het positief recht?
  Het geheel van geldende rechtsregels
 • Welke (rechts)regels behoren niet tot het positief recht?
  - Rechtsregels die nog niet zijn ingevoerd;
  - Rechtsregels die zijn afgeschaft;
  - voorschriften die uit de moraal of godsdienst voorvloeien;
  - Fatsoensregels.
 • 1.3 Nationaal en internationaal recht

  Dit is een preview. Er zijn 13 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Twee vormen van soevereiniteit:
  1. Interne soevereiniteit
  2. Externe soevereiniteit  

  Geef de betekenis van beide vormen
  1. De overheid heeft binnen een land de exclusieve bevoegdheid tot wetgeving, bestuur en rechtspraak.
  2. Landen en overheden zijn in beginsel vrij om te bepalen welke bevoegdheden aan de verschillende overheidsambten toekomen en welke regels zij nodig achten.
 • Joe werkt het EVRM door in het Nederlandse recht?
  Nederland heeft in het verleden gekozen voor een Monistisch systeem waarbij rechtsregels uit een verdrag kunnen deel uitmaken van het nationale recht zonder dat eerst omzetting in nationaal recht nodig is.
 • De betekenis van een dualistisch systeem
  Systeem wat vereist dat de verantwoordelijke regering eerst transformatiewetten maakt. Deze transformatiewetten zetten de op internationaal niveau afgesloten verdragsbepalingen om in nationale wetgeving
 • Wat is een gevolg van het monistisch systeem in het recht voor de Nederlandse soevereiniteit? En in welke wet is dit vastgelegd?
  Met het monisme heeft Nederland gekozen voor een vrijwillige inperking van zijn soevereiniteit. Deze keuze is vastgelegd in art. 93 Grondwet.
 • Wat is de bijzondere betekenis van de EU in de Nederlandse rechtsorde?
  In art. 92 Grondwet is vastgelegd dat de een internationale organisatie (EU) een eigen rechtsorde kan hebben. Dus de EU is bevoegd tot wetgeving, bestuur en rechtspraak in de NL'se staat. In art. 94 Grondwet is bepaald dat een regel of besluit van internationale herkomst voorrang heeft op de nationale regel.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart