Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Inleiding Internationaal Recht

381 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Inleiding Internationaal recht

 • 1 Inleiding in het vakgebied

 • Wat is de ruime omschrijving van internationaal recht?
  Al het geldende recht dat niet uitsluitend uit nationaal recht voortvloeit.

  Veel recht is oorspronkelijk uit de nationale rechtsopvatting van verschillende landen voortgekomen, maar het is de internationale aanvaarding geweest dit recht van nationale oorsprong internationaal heeft gemaakt
 • 1.1 Omschrijving van het vakgebied

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe hebben volken zich tot Staten gevormd?
  Er is vaak sprake van homogene groepen, met dezelfde taal en cultuur, die een volksbegrip ontwikkelen dat tot een krachtig samenhorigheidsgevoel leidt.
 • Welke voorwaarden zijn er om te komen tot Volkenrecht?
  Een aantal onafhankelijke Staten
  Een saamhorigheidsbesef tussen die Staten.

  Dit was in het Romeinse Imperium te zien; door de versnippering en de machtsstrijd die toen ontstond, was er geen ontwikkeling meer. 
 • Waarom is de Vrede van Westfalen belangrijk voor het Internationaal Recht?

  De verdragen worden gezien als de eerste voortkomend uit moderne diplomatieke onderhandelingen, waarbij het begrip 'soevereine staat' in Europa opnieuw gedefinieerd werd.

  De Vrede van Westfalen was een serie van vredesverdragen die getekend werden tussen mei en oktober 1648 in Osnabrück en Münster.
  Deze verdragen beëindigden de Dertigjarige Oorlog (1618–1648) in het Heilige Roomse Rijk, en de Tachtigjarige Oorlog (1568–1648) tussen Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waarmee Spanje ook formeel de onafhankelijkheid van de Nederlandse Republiek bevestigde.
 • Wanneer is de Volkenbond opgericht?
  De Volkenbond of Volkerenbond werd op 25 januari 1919 opgericht (eerste algemene vergadering op 10 januari 1920) op basis van het Verdrag van Versailles en gevestigd in Genève.

  Men had de intentie om via een supranationale organisatie 'een einde aan alle oorlogen' te maken.
  In zijn grootste vorm (1934-1935) kende de Volkenbond 58 aangesloten landen als leden.
  De Volkenbond werd opgeheven op 20 april 1946, één dag na zijn laatste vergadering. De Verenigde Naties, die werden opgericht in 1945, kunnen worden beschouwd als de opvolger van de Volkenbond.
 • 1.2 Inleiding van het internationaal recht

 • Waartoe rekent men het internationale recht?
  Tot het publiekrecht.
  Het internationale recht heeft een horizontale structuur (rechtssubjecten zijn gelijk), in tegenstelling tot het nationale recht: hiërarchische structuur.
 • Hoe is het Internationale recht in te delen? (3)
  Internationaal publiekrecht (Europees recht en Volkenrecht)
  Internationaal privaatrecht
  Internationaal strafrecht

  Het Internationaal publiekrecht is in te delen in Bestuur
                                                                                  Wetgeving
                                                                                   Rechtspraak
                                                                                   Rechtshandhaving
 • 1.3 Omschrijving van het internationaal publieksrecht

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn redenen van landen om zich te houden aan afspraken gemaakt door de internationale gemeenschap?
  De subjecten hebben zelf bijgedragen aan de totstandkoming van de regels.
  De druk van de publieke opinie om het internationale recht niet te schenden.

  Het behoud van goede naam en behouden goede betrekkingen is voor de meeste landen belangrijk.
 • Wat is een probleem bij de effectuering van sancties in de internationale gemeenschap?
  Het ontbreken van een centrale overheid en een uitvoerende macht.
 • Wat was de visie van Bynkershoek op internationaal recht?
  Hij had de goede trouw hoog in het vaandel staan; het volkenrecht berust op stilzwijgende en vermoede overeenkomsten door rede en gewoonte ingevoerd.
  Hij is een belangrijke exponent van de positivistische school: de volkenrechtsregels in zijn geschriften worden afgeleid uit recente staten praktijk Als er geen aanknoping te vinden is in verdrags of gewoonterechtregels dient de menselijke rede uitkomst te brengen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart