Samenvatting: Inleiding Internationale Politiek

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Inleiding Internationale Politiek

 • 1 HC1: Wat is Internationale Politiek?

 • 1.1 Wat is Internationale Politiek?

 • Waar staat "internationaal" eigenlijk voor in de term "internationale politiek"?

  • In de klassieke betekenis verwijst de term internationale politiek/betrekking naar de relaties tussen (natie)staten.
   • Maar: de internationale betrekkingen zijn complexer: allerlei niet-statelijke actoren zijn actief en hebben invloed.
   • Daarom wordt er steeds meer gesproken over World politics en Global politics in plaats van International politics. Toch wordt het vakgebied nog steeds aangeduid als international relations (IR)/internationale betrekkingen (IB). 
 • Wat is "internationale politiek" als vakgebied?

  • De internationale betrekkingen is het vakgebied dat wereldpolitiek bestudeert.
   • Hoewel het vooral met politicologie wordt geassocieerd, is het een interdisciplinair vakgebied waarin inzichten worden gebruikt uit onder andere: de politicologie, de geschiedwetenschap, de economie, de sociologie, de psychologie, het (internationaal) recht en de filosofie.
    • Er bestaan specifieke sub-disciplines van de IB: 1) security studies, strategic studies, conflict studies, peace studies, international political economy, development studies, foreign policy analysis etc.
 • 1.2 Benaderingen, scholen en theorieën

 • Wat stelt BSO (Globalization of World Politics) over "theorieën en benaderingen"?

  • "Theorie is een soort vereenvoudigend apparaat waarmee je kunt beslissen welke historische of hedendaagse feiten belangrijker zijn dan andere wanneer je probeert een begrip van de wereld te ontwikkelen"
 • Welke definitie geeft Sanders (2010) aan "theorie"?

  • Een theorie kan gedefinieerd worden als: "een reeks onderling verbonden abstracte uitspraken, bestaande uit aannames, definities en empirisch toetsbare hypothesen, die de bedoeling hebben het optreden van een bepaald fenomeen of een reeks verschijnselen te beschrijven en te verklaren"
 • Wat zegt Walt (1998) over theorieën?

  • 'Iedereen gebruikt theorieën - of hij of zij het weet of niet - en meningsverschillen over beleid berusten meestal op meer fundamentele meningsverschillen over de basiskrachten die internationale resultaten bepalen'
 • Welke verschillende soorten theorieën en benaderingen bestaan er?

  • Realisme 
  • Liberalisme 
  • Sociaal constructivisme 
  • Marxisme 
  • Poststructuralisme 
  • Postkolonialisme 
  • Feminisme 
 • 1.3 Globalisering

 • Wat is de definitie van "globalisering" volgens BSO (The Globalization of World Politics)?

  • "Een historisch proces dat een fundamentele verschuiving of transformatie inhoudt in de ruimtelijke schaal van de menselijke sociale organisatie en verre gemeenschappen en vergroot het bereik van machtsverhoudingen tussen regio's en continenten"
 • Wat zijn de aanjagers van globalisering volgens BSO (The Globalization of World Politics)?

  • Techniek: een moderne communicatie-infrastructuur is noodzakelijk 
  • Economie: wereldmarkten binnen een kapitalistische wereldeconomie 
  • Politiek: de “normatieve infrastructuur”; de ideeën, belangen en macht die nodig zijn om globalisering te laten plaatsvinden.
 • Welke patronen/dimensies of globalisering bestaan er?

  • Economie; wereldwijde handel, financiën en productie 
  • Veiligheid; wereldwijde wapenhandel, verspreiding van massavernietigingswapens, transnationaal terrorisme, discours over wereldwijde veiligheid
  • Juridisch; internationaal recht en internationale juridische instellingen zoals het ICC
  • Ecologisch; gedeelde milieuproblemen 
  • Cultureel; complexe mix van culturele homogenisering en tegelijkertijd toegenomen heterogeniteit 
  • Sociaal; migratie als een groot mondiaal probleem
 • Welke verschillende interpretaties/visies bestaan er binnen globalisering volgens BSO (The Globalization of World Politics)?


  • Sceptische visie: staten en geopolitiek blijven de belangrijkste agenten en krachten die de wereldpolitiek vormgeven
   • De sceptische benadering ziet globalisering vooral als een economische ontwikkeling (BSO, 2020).
  • Globalistische visie: globalisering is een oorzaak van de fundamentele veranderingen in de internationale politiek (BSO, 2020).

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart