Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Inleiding privaatrecht

609 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Inleiding privaatrecht

 • 1 Inleiding in het privaatrecht

 • 1.1 Privaatrecht en publiekrecht

 • Wat wordt door het privaatrecht geregeld?
  De belangen van de afzonderlijke burgers. Het particulier belang staat voorop.
  Uitgangspunt zou zijn dat burgers in beginsel hun betrekking naar eigen inzicht mogen regelen.
  Privaatrecht geeft regels voor burgers die hun onderlinge betrekking niet hebben geregeld
 • Wat wordt door het publiekrecht geregeld?
  De relatie tussen een overheidsorgaan en een of meer burgers.
  Het publieksrecht heeft dwingende gebods en verbodsbepalingen.
 • 1.2 Materieel privaatrecht

 • Waar zijn regels van materieel privaatrecht te vinden?
  In:
  • Het B.W.
  • Diverse afzonderlijke wetten: Faillissementswet en Auteurswet 1912
  • Wetboek van Koophandel nu nog wissel en chequerecht + verzekeringsrecht, worden ook overgebracht naar BW.
 • 1.3 Formeel privaatrecht

 • Wat zijn twee specifieke onderdelen die behoren tot het materieel privaatrecht?
  • Het personen- en familierecht
  • Het erfrecht.
 • 1.4 Personen en familierecht en erfrecht

 • In welk rechtsgebieden is het personenrecht de verdelen?
  • Personenrecht in enge zin (nauw verbonden met het familierecht (in boek BW 1) )
  • Rechtspersonenrecht
 • Wat hoort bij personenrecht in enge zin?
  Regels mbt
  • Rechtsbevoegdheid
  • Handelingsbekwaamheid
  • Recht op naam van een natuurlijk persoon
  • Bloed- en aanverwantschap, geboorte, overlijden en adoptie.
 • Welke privaatrechtelijke rechtspersonen zijn er?
  • Naamloze vennootschap
  • Besloten vennootschap
  • Vereniging
  • Stichting
  • Onderlinge waarborgmaatschappij
  • Coöperatieve vereniging
 • 2 Inleiding in het vermogensrecht

 • 2.1 Ontstaansgeschiedenis, indeling en systematiek van het BW

 • Hoe kan een 'schakelbepaling' omschreven worden?
  De wetgever regelt een materie waar zij praktisch het meest van belang is en verklaart de regel ook van toepassing op een aantal andere rechtsbetrekkingen.
 • 2.2 Objectief recht en subjectief recht

 • Wat betekent 'objectief recht'?
  Het geheel van rechtsregels (geschreven en ongeschreven rechtsregels) die in een bepaalde samenleving gelden.
  Het recht in objectieve zin of positief recht.
 • Hoe zijn rechtsfeiten onder te verdelen?
  Handelingen van rechtssubjecten
  Blote rechtsfeiten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag