Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'proces', 'bereik' en 'oorzaken', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
100 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over proces, bereik, oorzaken

Wat is statistische kwaliteitscontrole en wat zijn hier 3 onderdelen van?

SQM = set van instrumenten die worden gebruikt om de kwaliteit van de organisatie te evalueren


1. Beschrijvende statistieken (Descriptive statistics)
Beschrijft kwaliteitskenmerken en -relaties


2. Statistische procesbeheersing (Statistical process control)
Inspecteert een willekeurige steekproef om te bepalen of een proces goed functioneert.


3. Acceptatiebemonstering (acceptance sampling)
Inspecteert een willekeurige steekproef om te beslissen of een hele partij wordt geaccepteerd.

 
Rapporteer
Tot wat leidt variatie en wat zijn de oorzaken en toewijsbare oorzaken?

leidt tot kwaliteitsgebreken en productinconsistentie

Veel voorkomende of willekeurige oorzaken:
- Onvermijdelijk door lichte verschillen in de verwerking
- Belangrijk om het bereik van de natuurlijke toevallige variatie te bepalen

Toewijsbare oorzaken:
- Kan worden geïdentificeerd en geëlimineerd
- Voorbeelden: defecte machine, materialen van lage kwaliteit, onervaren werker, ...
Rapporteer
Wat zijn de 3 termen die worden gebruikt binnen de beschr. Statistieken?

1) Gemiddelde: meet de centrale tendens van een reeks gegevens.

2) Standaardafwijking: meet hoeveelheid gegevens
spreiding rond het gemiddelde

3) Bereik: meet het verschil tussen de grootste
en de kleinste waarneming in de gegevensreeks
Rapporteer
Wat zijn 2 soorten kenmerken die gemeten kunnen worden aan de hand van controle diagrammen? (control charts)

1) Variabelen: waarden die op een continue schaal kunnen worden gemeten
--> gebruik combinatie van gemiddelde chart en R-diagram (standaardafwijking)
2) Attrituben: discrete waarden die kunnen worden geteld (incl. ja-of-nee beslissing)--> gebruik de P- of C-kaart
Rapporteer
Hoe kan ervoor gezorgd worden dat een proces niet uit de hand loopt door een verschuiving in het gemiddelde of spreiding?

--> controleer zowel de gemiddelde grafiek als de bereik grafiek (mean- and range chart)
Rapporteer

Kwaliteitscontrole op basis van P- of C-kaart: wat houden ze allebei in?

P-kaart:

- Opmerkingen behoren tot een van de twee groepen (bv. product is aanvaardbaar of niet)
- Totale steekproefomvang is bekend aandeel van defecten kan worden berekend
- Voorbeeld: aantal gebroken eieren in een doos

C-kaart:
- Defecten worden per eenheid geteld, maar het aandeel van de defecten kan niet worden berekend.
- Voorbeeld: aantal klachten in een hotel


--> Controleer formules en voorbeelden in het handboek
Rapporteer
Wat is het verschil tussen "process control" en "process capability (vermogen)?

Procescontrole: Valt het proces binnen het bereik van de gemeenschappelijke variatie?

Procescapaciteit: Voldoet het proces aan de vooraf vastgestelde toleranties (specificatiegrenzen) die zijn opgelegd door ontwerpspecialisten?

Een proces moet zowel in beide zijn dus zowel "controle" als in "capable" zijn.
Rapporteer
Wat zijn de 4 lagen van beneden naar boven van de six sigma piramide?
Yellow belt: begrijpt de basisprincipes van "six sigma"
Green belt: begeleidt of ondersteund projecten
Black belt: begeleidt en beheert projecten
Master: coached, consulteert en leidt projecten
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart