Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Insolventierecht

- Prof R D Vriesendorp
494 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Insolventierecht Auteur: Prof R D Vriesendorp

 • 1 Inleiding

 • 1.1 Omschrijving en plaatsbepaling

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Als een schuldenaar weigert zijn verlichtingen na te komen, is er dan een probleem?
  Zolang een schuldenaar in goede financieële staat verkeert en de toegezegde prestatie niet onmogelijk is, is er weinig aan de hand. Ook wanneer de schuldenaar zijn verplichtingen jegens de schuldeiser niet nakomt hoeft er nog geen probleem te zijn, de schuldeiser heeft voldoende adequate middelen om de prestatie af te dwingen. 
 • Voor welke situatie beoogt het insolventierecht uitkomst te bieden?
  Op het moment dat de schuldenaar in financiële problemen komt wordt de situatie anders. Op dat moment gaan de schuldeisers zich vaak anders gedragen, soms op geoorloofde wijze en soms op ongeoorloofde wijze. Voor deze situatie beoogt het insolventierecht houvast te bieden, zowel vooraf, in voorschrijvende vorm, achteraf en in corrigerende vorm.
 • Op welke manier verandert de uitgangssituatie van de schuldeiser?
  Waar de schuldeiser voor het moment dat de schuldenaar zijn verbintenissen niet meer na kon komen in een één-op-éénrelatie met de schludenaar (onder-)handelde en verkeerde, wordt de schuldeiser nu geconfronteerd met een samenloop (concursus) met andere schuldeisers die - even legitieme - aanspraken hebben jegens dezelfde schuldenaar. De schuldenaar moet ook rekening gaan houden met de gerechtvaardigde belangen van zijn medeschuldeisers. Het perspectief verschuift van een tweepartijenverhouding (schuldenaar - schuldeiser) naar de meerpaartijenverhouding (schuldenaar - schuldeiser en schuldeisers onderling)
 • Welke rechtsgebieden zijn allemaal bij het insolventierecht betrokken?
  Het insolventierecht kan oneerbiedig gezegd worden gezien als 'het afvalputje' van het recht. 

  Enerzijds raakt het insolventierecht het gebied van het burgerlijk recht op de volgende rechtsgebieden:
  - het contractenrecht;
  - het goederenrecht; en
  - het aansprakelijkheidsrecht.

  Daarnaast is ook het terrein van het civiele recht van belang.
 • Waarom is het contractenrecht van belang bij het insolventierecht?
  Het contractenrecht is voor het insolventierecht van belang in verband met de totstandkoming van overeenkomsten; uitleg; nakoming; afstand van recht; verrekening; opschorting; ontbinding en vernietiging.
 • Waarom is het goederenrecht van belang bij het insolventierecht?
  Het goederenrecht is voor het insolventierecht van belang in verband met eigendom, originaire wijzen van verkrijging, vervreemdingsverboden, zekerheidsrechten, eigendomsvoorbehoud, verhaal, voorrang, voorrechten, gemeenschap en huwelijks- of relatievermogensrecht.
 • Waarom is het aansprakelijkheidsrecht van belang bij het insolventierecht?
  Het aansprakelijkheidsrecht is voor het insolventierecht van belang in verband met de aansprakelijkheid van bestuurders, aandeelhouders, financiers en derden die bij de benadeling betrokken zijn, maar ook in verband met professionele aansprakelijkheid van de curator en de bewindvoerder, zorgvuldigheidsnormen, schadevergoedingsverplichtingen en collectieve acties.
 • Waarom is het civiele recht van belang bij het insolventierecht
  Het civiele recht is voor het insolventierecht van belang in verband met het burgerlijk procesrecht, het beslag- en executierecht, voorzieningen in kort geding, de faillietverklaring, surseance van betaling, schuldsanering natuurlijke personen, homologatie van akkoorden en het internationaal privaatrecht.
 • 1.2 Definities en kernbegrippen

  Dit is een preview. Er zijn 26 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt het woord insolventie in?
  Het woord insolventie geeft de staat van de schuldenaar aan die in 'serieuze financiële problemen verkeert'.
 • Waarop zien de 'financiële moeilijkheden' waarin de schuldenaar verkeert?
  De financiële moeilijkheden van de schuldenaar zien op zowel een liquiditeitsprobleem (betalingsonmacht, een gebrek aan geld om opeisbare schulden te voldoen) als op een solvabiliteitsprobleem (een negatief eigen vermogen waarbij de schulden groter zijn dan de bezitten) en op een gegeven ogenblik is er vaak sprake van een combinatie van beide.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart