Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Int. Recht

250 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Int. recht

 • 1 Begrip en aard van het internationaal publiekrecht

 • 1.2 Geschiedenis

 • Wat is de oorsprong van internationaal publiekrecht?
  • Ontstaan van onafhankelijke en soevereine staten in Europa.
  • Int.recht had ten tijde van de opkomst van soevereine staten dus vooral als functie de bevordering van vreedzaam samenleven (co-existentie) van staten.
  • Mede door de Vrede van Westfalen (1648) ontstond een systeem van soevereine en gelijk staten die niet langer waren onderworpen aan een hoger gezag. Staten kwamen overeen het beginsel van territoriale integriteit te respecteren.
 • Waarom verloor Europa na WW1 zijn greep op de internationale rechtsorde?
  • opkomst VS
  • stagnerende kolonisatie
  • ontstaan communisme
 • Waarom is de dominantie van soevereine staten afgenomen na WW2?
  • Ontstaan van meer internationale organisaties (VN, EU).
  • Multinationale ondernemingen zijn een belangrijkere rol gaan spelen.
 • Wat is het beginsel van zelfbeschikking?
  • Volkeren hebben het recht om over hun eigen lot te beschikken.
  • Werd in 1945 aanvaard als rechtsbeginsel in het VN-Handvest.
 • Waarom is de term 'Volkenrecht' verwarrend?
  In het volkenrecht staan de verhoudingen tussen staten centraal en niet de rechten van volkeren.
 • Wat wordt met het recht van co-existentie bedoeld?
  • Het beschermen van de soevereiniteit van staten binnen hun grondgebied.
  • Het recht van co-existentie is op het vreedzaam naast elkaar bestaan van onafhankelijke staten gericht.
 • 1.3.2 Het internationale element

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de verschillende opvattingen over de scheiding van de internationale en nationale rechtsorde?
  Dualisme
  • Internationale en nationale rechtsorde zijn geheel gescheiden systemen.
  • Staat is soeverein waardoor internationaal recht nooit boven de staat kan staan.
  Monisme
  • Gaat ervan uit dat er één rechtsorde bestaat, waar zowel het nationaal als int.recht deel van uitmaakt. Niet de staat maar het individu staat centraal. Internationaal recht wordt gezien als recht dat de macht van de staat kan beperken.
 • Wat is de formele scheiding tussen internationaal recht en nationaal recht?
  • Beide rechtsordes zijn autonoom en hebben elk hun eigen rechtsbronnen en organen.
  • Elke rechtsorde bepaalt zelf onder welke voorwaarden zij juridische effecten toekent aan regels uit een andere rechtsorde.
 • 1.3.4 Het juridische element

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het juridische element van internationaal publiekrecht?
  • Dit onderscheidt internationaal publiekrechtelijke normen van andere (internationale) normen.
  • Ook niet-juridische normen zijn in de praktijk van belang, het gaat dan vaak om internationale afspraken die niet in een juridische norm zijn vervat.
  • Het onderscheidt kan middels twee criteria worden bepaald
   1. Alleen regels die uit internationale rechtsbronnen voortvloeien behoren tot het internationale publiekrecht.
   2. Systeem dat schending van een norm verbindt met een sanctie.
 • 1.4 Organisatie

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Kunt u uitleggen waarom er in het internationale recht een recht van samenwerking is ontwikkeld?
  • Dit recht bestaat vanwege het ontstaan van gemeenschappelijke belangen.
  • Deze belangen kunnen slechts in beperkte mate door afzonderlijke staten zelf worden gerealiseerd.
  • Het gaat dan om actieve samenwerking tussen staten waarbij informatie wordt uitgewisseld en beleid wordt afgestemd.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart