Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Intergrated principles of zoology

- Hickman C P
621 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Intergrated principles of zoology Auteur: Hickman C P

 • 1 Thema 1: Gedrag

 • 1.1 College 1

 • Wat is de inductieve benadering?

  Van specifiek naar algemeen.

 • 1.2 College 2

 • Wat zijn de 5 belangrijke theorieën over evolutie?

  - Gemeenschappelijke voorouder
  - Voortdurende verandering
  - Vorming van nieuwe soorten
  - Natuurlijke selectie
  - Gradualisme

 • Welke kenmerken van het leven vallen onder de gemeenschappelijke voorouder?

  Chemische uniciteit (gelijkheid)
  Complexiteit en hiërarchische opbouw: het bestaan van een hiërarchische organisatie waarbij hogere vormen van complexiteit meer mogelijkheden tot variatie hebben. 

 • Wat is de cambrium explosion?

  Het ontstaan van heel veel leven tijdens het cambrium. 580 MYA: alleen eencelligen. 530MYA: alle levende fyla aanwezig. 

 • Hoe is reproductieve isolatie opgebouwd?

  - Prezygotische barrieres: pre-mating :partners komen elkaar niet tegen: temporele isolatie, habitat isolatie. Isolatie door gedragsverschillen. post mating: mechanische isolatie, incompabilliteit van gameten..
  Post zygotische barrieres: Extrinsiek (hogere selectie) of Intrinsiek (verminderde fertiliteit of levensvatbaarheid)

 • Noem de twee manieren van soortvorming?

  -Allopatrisch (fysieke scheiding)
  - Sympatrisch (geen fysieke scheiding, maar door gedrag of sexuele selectie)

 • Wat zijn de drie pijlers van natuurlijke selectie?
  - Variatie
  - Selectie
  - Overerving
 • 1.3 College H13

 • Wat zijn de disciplines in de gedragsbiologie?

  - Onderzoek naar de mechanismes van gedrag
  - Onderzoek naar de functie en evolutie van gedrag
  - Gedragsecology en sociobiologie

 • Hoe worden de mechanismes van gedrag onderzocht?

  Gebeurt in het lab, de relatie van gedrag en fysiologie wordt onderzocht, net zoals het leergedrag. Voorbeeld hiervan is Skinner (operant conditioneren)

 • Hoe wordt er onderzoek gedaan naar de functie en evolutie van gedrag?

  Onder andere diergedrag in natuurlijke omstandigheden (Lorenz, Tinbergen, von Frisch). Door middel van ethologie: systematische studie van de oorzaak, functie en evolutie van gedrag. Hieronder valt ook beh. endicrinology. 

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart