Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'conflict', 'economisch' en 'humanitair', komende uit:

- N J
ISBN-10 9462907536 ISBN-13 9789462907539
137 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over conflict, economisch, humanitair

Wat is diplomatieke bescherming als een van de belangrijkste internationale staatsfuncties?
Het recht van de staat om in te grijpen als zijn onderdanen in een andere staat onrechtmatig worden behandeld
Rapporteer
Wanneer is nationalisatie (veranderen van de rechtsorde ten behoeve van de staat) toelaatbaar?
Als er niet wordt gediscrimineerd ten aanzien van vreemdelingen
Rapporteer
Hoe komt de pragmatische richting van het recht tot uitdrukking?
 • Meer nationale wetgeving van ontwikkelingslanden inzake buitenlandse investeringen
 • Toenemend aantal bilaterale investeringsbeschermingsverdragen (BITs)
 • Oprichting multilateraal agentschap voor investeringsgaranties (MIGA)
Rapporteer
Wat is de permanente internationale gezondheidsdienst en wat is haar belangrijkste regeling?
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), met als belangrijkste regeling de internationale gezondheidsregeling. Deze is bindend.
Rapporteer
Hoe werd internationaal economisch recht eerst gevormd en waar zijn de nieuwe spelregels opgenomen?
 • Eerst werd het gevormd op basis van de gebruiken en gewoonten van kooplieden en handelaren (ubi commercium, Ibi ius).
 • Tegenwoordig zijn de spelregels opgenomen in de oprichtingsovereenkomsten van het internationaal monetair fonds, de wereldbank en in de algemene overeenkomst inzake tarieven en handel. Ze willen samen met de WTO stabiele wisselkoersen en tegengaan van handelsbarrières.
Rapporteer
Staten moeten verplicht rekening met elkaar Houden mbt externe effecten van hun economisch beleid, welke beginselen horen hierbij? 5
 • Plicht tot samenwerking op economisch en sociaal terrein
 • Collectieve verantwoordelijkheid voor gezondheid macro economie
 • Erkenning soevereiniteit over natuurlijke hulpbronnen
 • Positieve discriminatie ontwikkelingslanden
 • Recht van alle landen tot deelname aan internationaal economisch overleg en besluitvorming
Rapporteer
Staten moeten verplicht rekening met elkaar Houden mbt externe effecten van hun economisch beleid, welke beginselen horen hierbij? 5
 • Plicht tot samenwerking op economisch en sociaal terrein
 • Collectieve verantwoordelijkheid voor gezondheid macro economie
 • Erkenning soevereiniteit over natuurlijke hulpbronnen
 • Positieve discriminatie ontwikkelingslanden
 • Recht van alle landen tot deelname aan internationaal economisch overleg en besluitvorming
Rapporteer
Wat is humanitair oorlogsrecht en wanneer is dit van toepassing?
Humanitair recht bepaald de rechten en plichten van de partijen die deelnemen aan een gewapend conflict. Is slechts van toepassing bij een gewapend conflict (wanneer er gebruik wordt gemaakt van aanhoudend geweld)
Rapporteer
Wat zijn voorbeelden van humanitaire oorlogsrecht regels?
 • Beginsel van onderscheid, mensen die niet aan conflict deelnemen mogen niet als doelwit worden gebruikt
 • Regels omtrent ontoelaatbare wapens, behandeling van krijgsgevangenen en verboden aanvalsopbjecten
Rapporteer
Wat zijn voorbeelden van humanitaire oorlogsrecht regels?
 • Beginsel van onderscheid, mensen die niet aan conflict deelnemen mogen niet als doelwit worden gebruikt
 • Regels omtrent ontoelaatbare wapens, behandeling van krijgsgevangenen en verboden aanvalsopbjecten
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart