Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'landen', 'aziatische' en 'leer', komende uit:

- N J
ISBN-10 9462907536 ISBN-13 9789462907539
137 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over landen, aziatische, leer

Welke doctrine ontstond na de politieke onafhankelijkheid van de Latijns-Amerikaanse landen in de 19e eeuw en wat was de bedoeling hiervan?
De calvo-doctrine: deze hield in dat buitenlanders en eigen onderdanen op voet van gelijkheid behandeld moeten worden op basis van het nationale recht. Vreemdelingen hebben geen privileges boven de eigen onderdanen en hadden geen diplomatieke bescherming van hun moederland.
Rapporteer
Welke doctrine lag in het verlengde van de calvo-dictrine?
De Drago-doctrine: dit was de leer dat landen nooit een oorlog mag beginnen ter inning van de publieke schulden van een ander land
Rapporteer
Welk pact en verband zijn voornamelijk van belang op internationaal gebied voor Latijns-amerika?
 • Pact van Bogota: zorgde voor vreedzame geschillen beslechting tussen Latijns-Amerikaanse staten en stelde het IGH als verplichte rechtsmacht in
 • Het OAS (organisatie van Amerikaanse staten), deze was belangrijk voor vele mensenrechtenverdragen en verklaarde latijns-amerika als eerste kernwapen vrij
Rapporteer
Welke 2 leren waren er voor de onderlinge erkenning van elkaars nieuwe regeringen?
 • Tobar leer: legitimiteitsleer, terwille van de stabiliteit in een land moet een nieuwe buitenlandse regering alleen erkend worden ingeval deze door eigen volk wordt gesteund
 • Estrada leer: er moeten geen erkenningsverklaring en meningen worden gegeven want dat is een inmenging in de binnenlandse aangelegenheden
Rapporteer
Wat was het gevolg van de unequal treaties die Aziatische landen met westerse landen moesten sluiten?
De Aziatische landen zijn hierdoor heel gehecht aan de internationaalrechtelijke beginselen als soevereiniteit, non-interventie en soevereine gelijkheid, omdat ze niet nog een keer met veel geweld onderworpen willen worden
Rapporteer
Wat was het gevolg van de unequal treaties die Aziatische landen met westerse landen moesten sluiten?
De Aziatische landen zijn hierdoor heel gehecht aan de internationaalrechtelijke beginselen als soevereiniteit, non-interventie en soevereine gelijkheid, omdat ze niet nog een keer met veel geweld onderworpen willen worden
Rapporteer
Waarom hebben de Aziatische landen zich lang verzet tegen het toezicht op mensenrechten?
Dit vonden zijn een inmenging in de binnenlandse aangelegenheid en Aziatische landen hadden altijd grotere nadruk op de sociale en cultuur rechten vanwege familietradities terwijl de westerse landen juist meer nadruk hadden op de klassieke grondrechten
Rapporteer
Wat gebeurde er met de Afrikaanse landen na de dekolonisatie en welke leer past hierbij?
Uit vrees voor oorlog na de dekolonisatie werden de koloniale grenzen niet veranderd. Dit houden zoals het is stond bekend als de uti possidetis leer
Rapporteer
Wat was de leer van tabula rasa en wat was de Nyerere leer als reactie hierop?
 • Tabula Rasa: Een opvolgende staat heeft niet de verplichting gebonden te blijven aan de verdragen die door voorgangerstaat zijn gesloten. Dit kwam voort uit het verlangen met een schone lei te beginnen.
 • De internationale rechtsorde had belang bij continuïteit dus de Nyerere leer stelt de beslissing over de gebondenheid aan de bilaterale verdragen uit tot 2 jaar na de onafhankelijkheid. In tussentijd blijven de bilaterale verdragen in stand.
Rapporteer
Wat is het verschil tussen de OAE en de AU?
De organisatie van Afrikaanse Eenheid was er om de eenheid en solidariteit te bevorderen, was intergouvernementeel en gegrondvest op soevereiniteit en non-interventie > was erg zwak. De Afrikaanse Unie was veel sterker en kende de bevoegdheid tot humanitaire interventie, had een vrede en veiligheidsraad een een eigen hof van justitie en mensenrechten
Rapporteer
Welke 2 wereldbenaderingen van het internationaal recht kennen we?
 • Revisionistische school: het recht van alle continenten wordt geanalyseerd en dit zorgt voor een verrijkende invloed op het wereldvolkenrecht
 • Kritische school: vraagt zich af waarom we ons hebben ontdaan van de imperialistische trekken van het wereldvolken recht
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart