Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'nationaal', 'internationaal' en 'opinion', komende uit:

- N J
ISBN-10 9462907536 ISBN-13 9789462907539
137 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over nationaal, internationaal, opinion

Wat zijn prejudiciële vragen in hoeverre lijken ze op advisory opinion en wat is het verschil?
 • Prejudiciële vragen zijn vragen die door staten aan het Europees hof kunnen worden gesteld over de interpretatie van wetsartikelen van Europees recht
 • Een advisory opinion is hetzelfde alleen dan voor Internationaal publiekrecht door IGH

Het verschil is dat de uitleg die het Europese hof geeft verplicht moet worden nageleefd door alle Europese lidstaten, terwijl de advisory opinion slechts een advies is waar de lidstaten van mogen afwijken
Rapporteer
Waarom hebben we geen centrale wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht?
 • Wetgevende: Meerderheidsbeslissingen zoals in het nationale recht kunnen slechts worden genomen wanneer het vertrouwen bestaat dat de meerderheid de minderheid niet als vijanden zal behandelen. Dat is niet aanwezig op internationaal niveau
 • Rechterlijke: er is onvoldoende vertrouwen in third party judgement, iedere staat kent eigen interpretatie
 • Uitvoerend: we kennen slechts VN veiligheidsraad die beslissingen van de rechter kan afdwingen in zekere mate door maatregelen te nemen
Rapporteer
Op welke 2 manieren wordt het internationaal recht geïmplementeerd in de nationale rechtsorde, en welke manier ken NL?
 • Monistisch stelsel: eenheid van het rechtssysteem, internationale bepalingen zijn direct van toepassing binnen nationale recht
 • Dualistisch stelsel: afzonderlijk internationaal en nationaal rechtssysteem, internationaal recht moet eerst worden getransformeerd naar nationaal recht

Nederland kent gematigd monistisch stelsel: eenieder verbindende geschreven bepalingen van verdragen en besluiten werken via art. 93 GW direct door op het nationale recht en verkrijgt via art 94 GW voorrang als er een conflict is
Rapporteer
Waarom moeten de regering, de wetgever en de rechter ieder voor zich de inhoud van het internationale publiekrecht vaststellen?
 • Regering, moet de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevorderen art. 90 GW
 • Wetgever, wetgeving mag niet in strijd zijn met het internationale publiekrecht en de richtlijnen gegeven door IPUR
 • Rechter: rechter moet IPUR toepassen als het de rechtspositie van partijen bepaald. Gewoonterechtelijk prevaleert het gebruik van IPUR boven nationale recht.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart