Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'ontwikkelingslanden', 'imf' en 'wereldbank', komende uit:

- N J
ISBN-10 9462907536 ISBN-13 9789462907539
137 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over ontwikkelingslanden, imf, wereldbank

Wat zijn de doelstellingen van het IMF?
Stabiele wisselkoersen; vrije omwisselbaarheid (convertibiliteit) van nationale valuta; en het tegengaan van betalingsbalansproblemen.
Rapporteer
Wanneer mogen lidstaten bij betalingsbalansproblemen kredieten bij het IMF opnemen?
Bij tijdelijke (niet structurele) betalingsbalansproblemen.
Rapporteer
Wat waren en zijn de doelstellingen van de Wereldbank?
Na Tweede Wereldoorlog was dat wederopbouw voor de getroffen economieën en later met het verstrekken van leningen voor economische en sociale ontwikkeling van ontwikkelingslanden.
Rapporteer
Op welke rechtsbeginselen stoelde de oprichtingsverdragen van het IMF en Wereldbank o.a.?
 • Vrijheid: een zo vrij mogelijk internationaal handels-, investerings-, en betalingsverkeer.
 • gelijkheid: non-discriminatie, behandeling op basis van meest begunstigde staat.
 • reciprociteit: evenwicht in de wederzijds toegekende voordelen.
Rapporteer
Wat is het verschil in besluitvorming, qua aantal stemmen, tussen de VN en IMF en Wereldbank?
De VN heeft een stem per lidstaat. Het IMF en Wereldbank werken met een gewogen stemmensysteem (quotum) dat wordt bepaald door de omvang van de economie en het aandeel in de internationale handel.
Rapporteer
Waarin zijn de verplichtingen van de staten dat bij het beleid rekening gehouden dient te worden met de externe effecten van hun voorgenomen maatregelen op hun economieën?
In de statuten van het IMF (wisselkoers- en kredietbeleid) en in de GATT/WTO (tarief- en overig handelsbeleid). Op basis hiervan op regelmatige consultatie de G7 de EU en de OESO.
Rapporteer
Hoeveel ontwikkelingslanden zijn er ontstaan door het dekolonisatieproces?
130 ontwikkelingslanden hebben een grote stempel op het internationaal recht gedrukt.
Rapporteer
Welke rechtsbeginselen zijn als grondslagen geaccepteerd na jaren onderhandelingen na het ontstaan van 130 ontwikkelingslanden?
 • De plicht tot samenwerking op economisch en sociaal terrein
 • gezamenlijke verantwoordelijkheid voor mondiaal gezonde macro-economische ontwikkeling inclusief ontwikkeling ontwikkelingslanden.
 • erkenning van soevereiniteit over natuurlijke hulpbronnen.
 • positieve discriminatie van ontwikkelingslanden (preferentiële handelssystemen).
 • recht van alle landen tot deelname aan internationaal economisch overleg en besluitvorming
Rapporteer
In welk jaar kwam de Wereldhandelsorganisatie tot stand?
In 1995.
Rapporteer
Welke doelstelling heeft het WTO naast de hoofdoelstelling?
Het optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen en duurzame ontwikkeling.
Rapporteer
Waarmee is de GATT 1948 bij de WTO uitgebreid?
Met overeenkomsten over handel in diensten, landbouwproducten, intellectueel eigendom en investeringsgerelateerde maatregelen.
Rapporteer
Op welke wijze kan het WTO geschillen beslechten?
Via een panelprocedure in eerste aanleg en een Beroepsorgaan.
Rapporteer
Waar komt de crisis in de beslechting van geschillen vandaan?
De VS was het niet eens met enkele uitspraken van het Beroepsorgaan (die anders uitpakken dan de uitspraak van het panel). Waardoor de rechters sinds 2017 niet meer worden benoemd. Bij minder dan drie kan er geen uitspraak gedaan worden. In 2019 was er nog maar 1 rechter over.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart