Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'organisaties', 'internationaal' en 'publiekrecht', komende uit:

- N J
ISBN-10 9462907536 ISBN-13 9789462907539
137 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over organisaties, internationaal, publiekrecht

Wat zijn volken en welk recht op zelfbeschikking hebben zij?
Een volk beschikt over gemeenschappelijk grondgebied, geschiedenis, taal en cultuur.
 • Interne zelfbeschikking: behoud van eigen identiteit en medezeggenschap in politieke aangelegenheden
 • Externe zelfbeschikking: het verkrijgen van politieke onafhankelijkheid, deze komt toe aan volken die leven onder buitenlandse bezetting
 • Economische zelfbeschikking, het recht van volken om vrijelijk over al hun natuurlijke hulpbronnen te mogen beschikking (permanente soevereiniteit)
Rapporteer
Waarom zijn multinationals beperkte rechtssubjecten?
Ze zijn belangrijk bij de bescherming van economische belangen en hebben een plicht om mensenrechten en milieubescherming in acht te nemen: maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Rapporteer
Criteria (totstandkoming van een) staat:
 • Een grondgebied
 • Een bevolking
 • Een regering met effectief gezag
 • Mogelijkheid om internationale betrekkingen aan te gaan met andere staten
Rapporteer
Intergouvernmentele organisaties (IGOs) (internationaal publiekrecht):
Intergouvernementele organisaties (IGO’s) zijn organisaties waarin staten zijn vertegenwoordigd, zoals de VN.
Rapporteer
Functionele organisaties, met een bepaald werkterrein:
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • De Wereldbank
 • De Wereldvoedsel en Landbouworganisatie
 • UNESCO
Rapporteer
Volken (internationaal publiekrecht)
 • Volk’ (peoples)
 • Gemeenschappelijk grondgebied
 • Geschiedenis
 • Taal en cultuur
 • Beginsel van zelfbeschikking (Artikel 1 lid 2 en artikel 55 van het VN- Handvest)
Rapporteer
Burgers (internationaal publiekrecht):
De individuele mensdrager van rechten en plichten

Rechten:
Universele rechten van de mensen,zowel vrijheidsrechten als sociale grondrechten• Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1946)• Mensenrechtenverdragen

Plichten:
Internationaal strafrecht
Rapporteer
Mensheid (internationaal publiekrecht)
 • Ruimterecht
  • ‘the province of mankind’ Ruimteverdrag (1966)
 • Zeerecht
  • ‘common heritage of mankind’ VN-Zeerechtverdrag (1982)
 • Milieurecht
  • ‘zorg van de mensheid’ Klimaatverdragen (UNFCCC 1992, Kyoto Protocol 1997, Paris Agreement 2015 entry into force 2016)
 • Duurzame ontwikkeling
  • ‘huidige en toekomstige generaties’ (intra-and intergenerational equity)
  • Dieren, biodiversiteit, natuur?
Rapporteer
Rechtspersonen (internationaal publiekrecht):
Multinationale ondernemingen in beperkte mate

 • Geschillenbeslechting: bv. investeringsarbitrage (Investeringsverdragen)
 • Mensenrechten en milieu: maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • OESO – Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (2011)

 • Non-gouvernmentele organisaties (NGOs)?
  • Amnesty International, Rode Kruis     
Rapporteer
WTO geschillenbeslechting: WTO Dispute Settlement Body (DSB):
Is een voorziening in internationale handelsverdragen en internationale investeringsovereenkomsten die de investeerder het recht geeft om zelfstandig een arbitragezaak tegen een vreemde overheid aanhangig te maken op basis van internationale wetgeving.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart