Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'verdragen', 'artikel' en 'verdrag', komende uit:

- N J
ISBN-10 9462907536 ISBN-13 9789462907539
137 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over verdragen, artikel, verdrag

Welke soorten en werkingsgebieden kennen we van verdragen?
Soorten:
 • Traites-constitutions, verdragen die voorzien in oprichting internationale organisaties
 • Traites-lois, multilaterale verdragen die de functie van wereldwetgeving vervullen
 • Traites-contrats, regelen betrekkingen tussen staten. Vergelijkbaar met overeenkomsten

Werkingsgebied:
 • Bilateraal, tussen 2 staten
 • Multilateraal, tussen meerdere staten
 • Regionaal, bepaald gebied
Rapporteer
Wat is de algemene regeling van clausule rebus sic stantibus?
Die houdt in dat bij onvoorziene fundamentele verandering van omstandigheden in bepaalde gevallen elke verdragspartij het recht heeft op beëindiging van de verdragsverplichting
Rapporteer
Wat is een persistent objector mbt internationaal gewoonterecht?
Een staat die zich aanhoudend vanaf het ontstaan van een regel heeft verzet tegen een bepaalde praktijk (usus) en ook duidelijk laat blijken dat hij het geen recht vind (opinio iuris). Deze staat is niet gebonden aan die gewoonterechtelijke regel
Rapporteer
Wat zijn de hoofd-, hulp- en aanvullende bronnen van het internationale publiekrecht?
Hoofdbronnen art. 38 IGH:
 • Verdragen
 • Internationaal gewoonterecht
 • Algemene rechtsbeginselen

Hulpbronnen:
 • Rechterlijke uitspraken
 • Doctrine (belangrijke schrijvers)

Aanvullende bronnen:
 • Bindende uitspraken volkenrechtelijke organisaties (art 94 GW)
 • Soft law (resoluties AVVN)
 • Eenzijdige handelingen en verklaringen
Rapporteer
Wat is een permissive resolution?
Resoluties die bepaalde gedragingen aanbevelen die zonder de aanbeveling niet geoorloofd zouden zijn. Zijn voorbeeld van eenzijdige handelingen die tot gewoonte kunnen leiden als men ervan overtuigd is dat zij toelaatbaar zijn en andere landen dit ook vinden.
Rapporteer
Totstandkoming van verdragen (paraferen/stemmen):
 • Overeenstemming inhoud en vaststelling tekst
 • Paraferen van elke pagina of stemmen
 • Multilateraal verdrag doorgaans tweederde meerderheid vereist
Rapporteer
Totstandkoming van verdragen (goedkeuring en bekrachtiging van verdragen):
 • Artikel 91 lid 1 Grondwet vereist nationale goedkeuring door het parlement
 • Bekrachtiging neerleggen bij de depositaris (VN Secretaris-generaal / staat)
Rapporteer
Totstandkoming van verdragen (Inwerkingtreding van verdragen):
 • Bilateraal: als beide partijen ondertekend en bekrachtigd
 • Multilateraal: bepaald aantal staten
  • HetStatuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (1998) na 60 bekrachtigingen (2002)
  • De Klimaatovereenkomst van Parijs (2015) na 55 bekrachtigingen + 55% uitstoot (2016)
 • Partijen internationaalrechtelijk gebonden
Rapporteer
Artikel 103 VN Handvest voorrang:
In geval van strijdigheid tussen de verplichtingen van de Leden van de Verenigde Naties krachtens dit Handvest en hun verplichtingen krachtens andere internationale overeenkomsten, hebben hun verplichtingen krachtens dit Handvest voorrang.
Rapporteer
Beëindiging, opschorting en nietigheid van verdragen:
 • Bepalingen in verdrag zelf? (verdrag voor bepaalde tijd/doel, mogelijkheden opzegging)
  • Bv. Artikel 28 Parijse Klimaatovereenkomst: uittreding VS november 2020 van kracht
 • Anders in beginsel niet (eenzijdig) opzegbaar (Artikel 56 WVV)
 • Algemene regels Artikelen 54-65 WVV
  • Zeer streng / moeilijk aan te voldoen
  • Overmacht, wanprestatie
  • Clausula rebus sic stantibus
 • Nietigheid indien in strijd met ius cogens (genocide, foltering, apartheid)15
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart