Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'intensivering', 'leerlingen' en 'beperkt', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Passend onderwijs
- 2020 - 2021
76 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over intensivering, leerlingen, beperkt

Het onderwijsmodel wil recht doen aan verschillen tussen kinderen. Voor deze differentiatie zijn drie uitganspunten van belang:
  1. Differentiatie wordt ingevuld als verbijzondering van het algemene
  2. Differentiatie krijgt inhoud door intensivering van het basisaanbod
  3. Differentiatie kan slecht voor een beperkt aantal leerlingen worden gerealiseerd.
Rapporteer
Wat wordt er bedoeld met intensivering van het basisaanbod?
Een plan voor een individuele leerling komt niet in plaats van het groepsplan. Het komt erbij. Het aanbod moet niet iets nieuws zijn, maar een intensivering van het basisaanbod.
Rapporteer
Wat wordt er bedoeld met een beperkt aantal leerlingen als uitganspunt van differentiatie?
De helft is ongeveer de middenmoot, 25% laag, 25% hoog. Dat heeft extra aandacht nodig. We kijken nu naar laag. Van die 25% zien we 10% als uitvaller. Die leerlingen hebben een zeer intensief arrangement nodig. Bij dit laatste zou ook RT ook goed zijn.
Rapporteer
Wat bedoelen we met stapelen en dispenseren?
Stapelen: extra intensivering bovenop de basisinstructie
Dispenseren: keuzes maken in leerstof die leerlingen niet maken.
Rapporteer
Wat moeten zwakke lezers vooral doen om beter te worden?
Leeskilometers maken in de vorm van guided oral reading en one-to-one tutoring door professionals, directe instrucite en feedback.
Rapporteer
Welke twee programmas kunnen gebruikt worden?
Radslag en RALFI
Rapporteer
Hoe wordt er (bij Radslag) voor gezorgd dat de sublexicale kennis toeneemt? Welke voordelen heeft dit?
Door  woorden te filitsen met eerst een cluster + klinker overlap, dan alleen cluster en dan niets meer. Dit helpt bij het woordlengte-effect en de generalisatie naar ander woorden neemt toe.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart