Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'kinderen', 'tellen' en 'hoeveelheid', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Passend onderwijs
- 2020 - 2021
76 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over kinderen, tellen, hoeveelheid

Wat zien we in de aanleg voor hoeveelheid die jonge kinderen hebben?
Vanaf baby maken ze onderscheid tussen 2 of 3. Tot 3/4 dingen kunnen we zonder te tellen zien.
Rapporteer
Waar doen kinderen ervaringen op voor ordenend handelen?
Overal in hun omgeving. De feedback die ze van hun omgeving krijgen is hierin essentieel.
Rapporteer
Wat leren kinderen met tellen, hoe leren ze dit?
Geleidelijk leren ze spelenderwijs de 'regels' van tellen. Daarna leren ze langzaam dat cijfers ook een betekenis hebben.
Rapporteer
Wat leren kinderen na het kunnen tellen?
De kardinale en ordinale functie van getallen (de hoeveelheid en de hoeveelste)
Rapporteer
Hoe leren kinderen de formele rekentaal, rekensymbolen?
Door school en door het natekenen van sommen en het 'schooltje spelen'.
Rapporteer
Welke drempels kennen we in het rekenonderwijs?
Het geautomatiseerd hebben van de sommen tot 10
Het vlot kunnen overschrijden van het tiental
Het kunnen rijgen tot honderd
Rapporteer
Is er een 'einde' aan de complexiteit van de rekenopgaven?
Nee
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart