How do - Principles of psychopharmacology

5 belangrijke vragen over How do - Principles of psychopharmacology

Wat is de studie psychopharmacology

Hoe drugs effect heeft op het zenuwstelsel en gedrag.
Rapporteer

Wat is sensitisatie en welke rol speelt het?

Middelengebruikers ervaren een vergrote reactie op opeenvolgende gelijke doseringen. Treedt op bij incidenteel gebruik.
Rol:
- houdt de ontwikkeling van gunstige effecten tegen
- ligt ten grondslag aan de ontwikkeling van de afhankelijkheid van middelen/verslaving
Sensitisatie is niet psychologisch.
Rapporteer

Wat is tolerantie en welke drie varianten zijn er?

Tolerantie is net als habitatie, een gewenning aan herhaaldelijk terugkerende prikkels. Treedt op bij herhaaldelijk/veelvuldig gebruik.  Reactie op specifieke drugs neemt af.
  • Metabolic tolerance = vergroten van aantal enzymen die het middel afbreken
  • Cellular tolerance = aanpassing van hersencellen om effect van middel te verkleinen
  • Learned tolerance = mensen leren omgaan met middelen gebruik
Rapporteer

Het lichaam elimineert drugs door

katabole processen, lichaam breekt drugs af en scheidt ze uit, via:
Urine, zweet, moedermelk, poep, uitgeademde lucht
Rapporteer

Plaatsen waar geen bloed-hersen barrière is

- pijnappelklier (dag-nacht cyclus)
- hypofyse (hormonen maken)
- gebied postrema  (braken bij giftige stoffen)
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart