How does the Nervous System Develop and Adapt? - Neurobiology of development

21 belangrijke vragen over How does the Nervous System Develop and Adapt? - Neurobiology of development

Welk deel van de hersenen maakt gedurende het hele leven nieuwe cellen aan?

Hippocampus.
Rapporteer

Het volwassen worden van de cellen gaat op twee manieren: welke?

- Groei van dendrieten: aborization = aftakking. Dendretic spines groeien op plekken waar de meeste synapsen voorkomen.
- Groei van axonen: Cell Adhesion Molecule (CAM): zitten op de target cell of intercellulaire ruimte. Geven ruimte waar growth cones kunnen hechten. Tropic molecules: moleculen die growth cones aantrekken.
Rapporteer

Hersenen bestaan uit open en gesloten systemen, wat houden deze in?

Open systemen: flexibel en plastisch, groeien door ervaring (cortex + limbic system)
Gesloten systemen: door evolutie en erfelijkheid
Rapporteer

Welke twee geheugensystemen hebben we?

Impliciet geheugen: klassieke conditionering, emotionele associaties (amygdala)
Expliciet geheugen: episodisch en semantisch geheugen (hippocampus)
Rapporteer

Wat hebben neural darwinism en apoptosis te maken met cell death?

Neural darwinism: hypothese dat celdood en verwijdering synapsen een uitkomst is van een competitie tussen zenuwen.
Apoptosis: genetisch geprogrammeerde celdood.
Rapporteer

Wat is een self-renewal cel

Zelf vernieuwende cel
Rapporteer

Welke synapsen worden geselecteerd om te verwijderen (neural darwinism)?

- What fires together wires together.
- Synapticgrowth: LTP Long Term Potentiation --> proteïne bruggen maken, die de synpatic gap minder groot maken. --> sterkere synaptische connecties, meer frequente communicatie, sterkere connecties.
DUS leren zorgt voor verder leren.
Rapporteer

Wat zijn de drie stappen in de ontwikkeling van hersenen en ruggengraat?

Neural plate: verdikte regio in ecotdermale laag, hieruit vormt zich neural tube.
Neural tube: Structuur waaruit hersenen en ruggengraat zich vormen.
Hersenen en ruggengraat.
Rapporteer

Waar liggen de self-renewing cells

In de subventricular zone of the ventricles

Dus de subventriculaire zone van de hartkamers.
Rapporteer

Welk deel van het brein is als laatste volledig ontwikkelt?

Frontal lobe is ongeveer de laatste en de association cortex is als allerlaatste.
Rapporteer

Waaruit ontstaan verschillende neuronen en verschillende gliale cellen?

Uit de neuroblast en glioblast (producten van een progenitor cell).
Rapporteer

Hoe weten stamcellen wat ze moeten worden?

 1. Chemisch signaal
 2. Genen worden aangezet (gene expression)
 3. Specifieke proteïnen worden gemaakt
 4. Specifieke cellen
Rapporteer

Wat zijn de grote gebeurtenissen in ontwikkeling van hersenen en ruggengraat?

Dag 49: Embryo lijkt op een miniatuur persoon
Dag 60: Sekse verschillen
Dag 100: Hersenen lijken menselijk
7 maanden: Gyri en sulci vormen zich
9 maanden: Hersenen lijken op een volwassen brein
Rapporteer

Wat is de functie van radial glial cells

Ze zijn de gids van de neuronen. Dus zij ondersteunen de neuronen door ze bijvoorbeeld af te zonderen of te controleren.
Rapporteer

4) Cell maturation (dendrite en axonal growth)


Nadat neuronen gemigreerd zijn naar hun eindbestemming en gedifferentieerd zijn in specifieke neurontypes

Ze rijpen ze verder op twee manieren:
- Dendritische groei: Groeien dendrieten en stekels om oppervlakte te leveren voor synapsen met andere cellen
- Axonale groei: Uitbreiding van de axonen naar geschikte doelen om synapsen te vormen
Rapporteer

Wat is dendritische groei (de takken)

Bij rijpende neuronen groeien de dendrieten naar het oppervlak om te synapsen (kleine puntjes) met andere cellen.

De groei van dendrieten zorgt ervoor dat synapsen de ruimte krijgen samen met axons van andere neuronen.

In de eerste twee levensjaren ontwikkelen de dendrieten steeds meer uiteinden, ze ondergaan een arborization; de takken van dendrieten beginnen stekels (spines) te krijgen, waar de meeste synapsen op het dendriet zitten.
Rapporteer

Wat is axonale groei

Bij rijpende neuronen breiden de axonen uit naar passende doelen om de synaps vorming te starten. Axonen groeien ongeveer 1000x sneller dan dendrieten.

De axon legt eerder contact met de doel-cel voordat de dendrieten van die cel compleet zijn gevormd.

Op deze manier speelt de axon een rol in de differentiatie van de dendriet en tenslotte hebben zij een functie in het visuele, motorische of taal gebied van de hersenen. Maar hoe weten axons waar ze moeten groeien?
Rapporteer

Hoe weten axons waar ze moeten groeien?

De topjes van de axons, growth-cones, worden groter als ze shoot outs zenden, filopod, om een potentieel doel te vinden. Als deze filopod het doel bereikt, volgen de anderen.
Rapporteer

6) Cell death of synaptic pruning

Volgens natuurlijke selectie (snoeien, beste blijft over) gaan neuronen zich vormen.

Sommige gaan dood.
Rapporteer

Redenen voor neuron om dood te gaan

- Apoptose = geprogrammeerd om dood te gaan. Veroorzaakt door verlies van chemische signalen.

-   Door hebb's law; ze gaan niet samen.
Rapporteer

Dus wat betekent hebbs law?

"Wanneer het axon van cel A dichtbij genoeg is om cel B te prikkelen en op herhaalde en aanhoudende wijze deelneemt aan de activering ervan, vindt in een of beide cellen een of ander groeiproces of metabolische verandering plaats, waardoor cel A efficiënter wordt in de activering van B".
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart