How do we hear, speak and make music? - Functional anatomy of the auditory system

9 belangrijke vragen over How do we hear, speak and make music? - Functional anatomy of the auditory system

In welke drie categorieën is het oor onder te verdelen?

- the outer ear
- the middle ear
- the inner ear
Rapporteer

Wat zijn de drie kleinste botjes die een mens heeft?

De gehoorbeentjes (ossicles):
- hamer
- aanbeeld (anvil)
- stijgbeugel (stirrup)

Ezelsbruggetje: HAAS
Rapporteer

Hoe worden de receptorcellen en de cellen die hen ondersteunen in het oor genoemd?

De Organ of Corti.
Rapporteer

Wat is het basilar membrane?

Dit is de oppervlakte van de receptoren in het slakkenhuis, die geluidsgolven overbrengt in neurale activiteit.
Rapporteer

Wat is het tectorial membrane?

Dit membraan ligt boven de beide hair cells:
- outer hair cells
- inner hair cells (werken als auditieve receptoren)
Rapporteer

Geef een samenvattingen van de weg die de geluidstrillingen afleggen:

Oorschelp > gehoorgang > trommelvlies > gehoorbeentjes > oval window > slakkenhuis vloeistof (cochlear fluid) > basilar en tectorial membrane buigen > neurale activiteit in hair cells.
Rapporteer

Hoe coderen geluidsgolven de verschillende eigenschappen van het geluid dat we ontvangen?

Geluidsgolven produceren een tocht die door het hele basilar membrane gaat. Snelle frequenties worden dicht bij de basis van de membraan vernomen, omdat het membraan hier dikker is. Het einde van het membraan is gevoeliger, hier komen de langzamere geluidsgolven terecht.
Rapporteer

Evenals het visuele systeem bestaat ook het auditieve systeem uit twee paden. Welke?

- Eén voor het identificeren van objecten door hun geluidskenmerken
- Eén voor het besturen van bewegingen door de geluiden die we horen
Rapporteer

Wat is Wernicks area?

Een secundary auditory cortex achter Heschl gyrus aan de achterkant van de linker temporale kwab dat taalbegrip reguleert.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart