Samenvatting: Introduction To Soil Science

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Introduction to Soil Science

 • 1 Bodemfuncties en Bodemfuncties

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn problemen waar bodems nu mee te maken hebben?

  - verwoestijning
  - verzilting
  - verzakking of verdroging
  - overstromingen of aardverschuivingen
  - gebrek aan nutrienten
  - vergiftiging door eutrofiering en overbemesting etz.
 • Wat zijn de ecosysteemdiensten van de bodem?

  1. Toevoerdiensten (voedselproductie; waterwinning)
  2. Regulerende diensten (buffering)
  3. Culturele diensten (landschap; recreatie)
  4. Ondersteunende diensten (eg stikstofkringloop)
 • 1.1 Natuur- en biodiversiteitsfunctie van de bodem

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom is het verband tussen bodem en landschap/vegetatie zo sterk?

  Omdat bodems essentieel zijn als stand- en ankerplaats en leverancier van water, zuurstof en nutriënten voor planten.
 • Wat zijn effecten van menselijk handelen op de bodemkwaliteit geweest?

  Omlaag doordat we de grondwaterstand verlagen. Omlaag door verontreiniging onder invleod van intensieve landbouw. Eutrofiering van de grond.
 • 1.2 Biochemische rol van de bodem

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe reguleert een bodem de samenstelling van bodemvocht, van de atmosfeer en het vloeibare water op aarde?

  Doordat veel stoffen (tijdelijk) worden vastgehouden. Planten en bodemdieren zijn hierbij betrokken.
 • Biogeochemische functie (van de bodem)

  De rol van de bodem en de daarop en daarin aanwezige organismen bij het reguleren van de fysische en chemische omstandigheden in bodem, water en lucht.
 • Waarom is de samenstelling van bodemvocht van belang?

  Wortels en bodemdieren zijn veelal afhankelijk van de waterfase. Interactie tussen bodemvocht en bodemdeeltjes bepaalt de beschikbaarheid van stoffen.
 • Welke bufferende werking heeft een bodem op stoffen?

  Sommige bodembestanddelen absorberen stoffen. Snel opnemen als aanvoer hoog, langzaam afstaan als geen aanvoer. Zo worden grote fluctuaties voorkomen.
 • Welke bufferende werking heeft een bodem op water?

  De doorlatendheid van bodems is beperkt vanwege de kleine porien tussen de bodemdeeltjes.
 • Wat is de functie van humus?

  Zorgt voor samenhang van bodemdeeltjes en reguleert de beschikbaarheid van nutriënten.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Introduction To Soil Science