Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Introduction To Soil Science

Vak
- Introduction to Soil Science
- SGL
- 2021 - 2022
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Bos- en Natuurbeheer
673 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Introduction to Soil Science

 • 1 Bodemfuncties en Bodemfuncties

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1

 • Wat zijn problemen waar bodems nu mee te maken hebben?
  - verwoestijning
  - verzilting
  - verzakking of verdroging
  - overstromingen of aardverschuivingen
  - gebrek aan nutrienten
  - vergiftiging door eutrofiering en overbemesting etz.
 • Wat zijn de ecosysteemdiensten van de bodem?
  1. Toevoerdiensten (voedselproductie; waterwinning)
  2. Regulerende diensten (buffering)
  3. Culturele diensten (landschap; recreatie)
  4. Ondersteunende diensten (eg stikstofkringloop)
 • 1.1 Natuur- en biodiversiteitsfunctie van de bodem

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1

 • Waarom is het verband tussen bodem en landschap/vegetatie zo sterk?
  Omdat bodems essentieel zijn als stand- en ankerplaats en leverancier van water, zuurstof en nutriënten voor planten.
 • Wat zijn effecten van menselijk handelen op de bodemkwaliteit geweest?
  Omlaag doordat we de grondwaterstand verlagen. Omlaag door verontreiniging onder invleod van intensieve landbouw. Eutrofiering van de grond.
 • 1.2 Biochemische rol van de bodem

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2

 • Hoe reguleert een bodem de samenstelling van bodemvocht, van de atmosfeer en het vloeibare water op aarde?
  Doordat veel stoffen (tijdelijk) worden vastgehouden. Planten en bodemdieren zijn hierbij betrokken.
 • Biogeochemische functie (van de bodem)
  De rol van de bodem en de daarop en daarin aanwezige organismen bij het reguleren van de fysische en chemische omstandigheden in bodem, water en lucht.
 • Waarom is de samenstelling van bodemvocht van belang?
  Wortels en bodemdieren zijn veelal afhankelijk van de waterfase. Interactie tussen bodemvocht en bodemdeeltjes bepaalt de beschikbaarheid van stoffen.
 • Welke bufferende werking heeft een bodem op stoffen?
  Sommige bodembestanddelen absorberen stoffen. Snel opnemen als aanvoer hoog, langzaam afstaan als geen aanvoer. Zo worden grote fluctuaties voorkomen.
 • Welke bufferende werking heeft een bodem op water?
  De doorlatendheid van bodems is beperkt vanwege de kleine porien tussen de bodemdeeltjes.
 • Wat is de functie van humus?
  Zorgt voor samenhang van bodemdeeltjes en reguleert de beschikbaarheid van nutriënten.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart