Wat is een bodem? - Bodembestanddelen

9 belangrijke vragen over Wat is een bodem? - Bodembestanddelen

Waaruit bestaat de vaste bodemfase?

Vaste fase : minerale delen en organische stof.
Organische stof (humus en plantenresten)
Planten wortels
Bodemorganismen
Rapporteer

Waaruit bestaat de vloeibare bodemfase?

Een waterige oplossing maar kan ook bestaan uit organische vloeistoffen. De ruimte die deze fase kan innemen is de porositeit.
Rapporteer

Waarom is de porositeit in een bodem zo groot?

1) aggregaten (ruimte tussen vaste deeltjes)
2) holten en gangen gevormd door wortels en bodemdieren
Rapporteer

Wat kenmerkt een jonge bodem?

Veel primaire mineralen.
(kwarts, silicaten, oxiden)
Rapporteer

Wat wordt bedoeld met primaire mineralen?

Mineralen afkomstig uit het geologisch bepaalde uitgangsgesteente van een bodem.
Rapporteer

Wat kenmerkt een secundaire bodem?

De aanwezigheid van secundaire mineralen (silt klei). Zijn gevormd uit primaire minderalen.
Rapporteer

Wat wordt bedoeld met minerale bodem?

Bodem voornamelijk bestaande uit minerale delen, met een organische stof gehalte dat over het algemeen kleiner is dan 0,1 kg.kg-1 (de waarde genoemd in exacte definities hangt af van andere bodemeigenschappen, met name het kleigehalte).
Rapporteer

Wat wordt bedoeld met residuaire bodem?

Bodems die gevormd zijn uit het ter plekke verweerde harde gesteente. Dat wat resteert.
Rapporteer

Waaruit bestaan de minerale bodembestanddelen?

-grind >2 mm
-zand 0.05-2 mm
-silt 0.002-0.05 mm
-klei <0.002 mm (is lutum; <2 micrometer)
-leem <0.05 mm (klei&zilt)
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart