Wat is een bodem? - Chemische verwering

6 belangrijke vragen over Wat is een bodem? - Chemische verwering

Waardoor neemt de intensiteit van de chemische verwering toe?

Groter contact oppervlak, grotere vochtigheid en doorspoeling, hogere T en een lager pH.
Rapporteer

Waarom komt kwarts zoveel voor in de bodem?

Het verweert zeer langzaam en komt in het algemeen veel voor in gesteenten.
Rapporteer

Wat verklaart het verschil in mineralogische samenstelling in jonge en oude bodems?

Tijdens verwering neemt het aandeel aan verweerbare primaire minderalen af, en neemt de concentratie aan stabiele secundaire mineralen toe.
Rapporteer

Waarom kan men de ouderdam van een bodem schatten op basis van de kalk concentratie?

Klak lost op en spoelt weg en de scheiding tussen kalkrijk en ontkalkt materiaal is vrij duidelijk.
Rapporteer

Wat is de belangrijkste zuurbron in de bodem?

Opgelost CO2.
Rapporteer

Wat heeft de uitspoeling van Ca2+ tot gevolg?

Een daling van de pH. Bodem kan toxisch worden bij een pH< 4,5.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart