Wat is een bodem? - Naamgeving en classificatie - Genetische horizontaanduiding

11 belangrijke vragen over Wat is een bodem? - Naamgeving en classificatie - Genetische horizontaanduiding

Wat is bodemhorizont H?

Veen of kleiig veen gevormd door accumulatie van deels afgebroken organisch materiaal in permanent natte omstandigheden.
Rapporteer

Wat is bodemhorizont O?

Strooisellaag bovenop van organisch materiaal gevormd in niet permanent natte omstandigheden. +10 tot 0 cm. Op een zure bodem.
o = organisch
Rapporteer

Wat is bodemhorizont A?

Minerale bovengrond met een duidelijke accumulatie van humus. Donkere kleur. Is ook de veraarde bvengrond in veengronden.
Rapporteer

Wat is bodemhorizont Ap?

Een door grondbewerking verstoord A horizont (ploegen).
Rapporteer

Wat is bodemhorizont E?

Een uitspoelings- of eluviatiehorizont. Klei of ijzer en aluminium zijn hier door percolerend regenwater uit verdwenen. Humuspodzolgronden en brikgronden.
e = eluviatie
Rapporteer

Wat is bodemhorizont Bw?

Horizont ontstaan door verbruining, kenmerkend voor moderpodzolgronden. Nooit onder een E.
Rapporteer

Wat is bodemhorizont Bt?

Horizont ontstaan door klei-uitspoeling, kenmerkend voor brikgronden. Altijd onder E.
Rapporteer

Wat is bodemhorizont Bh?

Horizont ontstaan door humus-inspoeling, kenmerkend voor humuspodzolgronden. Altijd onder E.
h = humus
Rapporteer

Wat is bodemhorizont Bs?

Horizont ontstaan door residuaire verrijking van sesquioxiden. Door uitspoeling van ander mineralen (kwarts) neemt de concentratie sesquioxiden toe.
Rapporteer

Wat is bodemhorizont C?

Onveranderd moedermateriaal. Zand, klei en onveraard veen.
Rapporteer

Wat is de toevoeging g achter C of R?

Roestvlekken. Afwisselende oxidatie en reductie in de grondwaterfluctuatiezone.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart