Bodemgeschiktheidsbeoordeling - Belangrijke landkwaliteiten en gradaties

6 belangrijke vragen over Bodemgeschiktheidsbeoordeling - Belangrijke landkwaliteiten en gradaties

Hoe wordt de ontwateringstoestand beoordeeld? (tov welke waarde)

De gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG). Bvb GHG begint waar de 1e roestvlekken van gley zitten.
Rapporteer

Wat zijn problemen die verstuiving met zich meebrengt?

Afname OM =
- afname vochtbergend vermogen
- afname chemische bodemvruchtbaarheid bouwvoor
Ziekte en onkruiden verspreiden, knollen blootleggen, jonge plantjes onderstuiven.
Rapporteer

Waar zijn de gradaties van stuifgevoeligheid op gebaseerd?

De textuur van de bouwvoor.
Rapporteer

Hoe kun je in t veld de voedingstoestand met het oog afleiden?

Door te kijken naar spontane vegetatie, de bodemeigenschappen en de hydrologie.
Rapporteer

Wat willen naaldbomen en heide voor pH?

<4,5
Rapporteer

Wat willen loofbomen voor pH?

Geen sterk zure gronden want dan Al toxiciteit.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart