Bodemfuncties en Bodemfuncties

5 belangrijke vragen over Bodemfuncties en Bodemfuncties

Wat is de regulatiefunctie van bodems op de lange termijn?

Planten pompen veel CO2 in de bodem, dit komt in de bodemlucht. Daar lossen silicaatmineralen in op en dat komt in oceanen terecht. Wordt neergeslagen in kalkskeletten van allerlei organismen.
Rapporteer

Wat veroorzaakt de verlaging van de grondwaterstand?

Ontwatering van landbouwgronden, onttrekking grondwater voor industrie en drinkwater, versnelde oppervlakkige afvoer van regenwater, verstening.
Rapporteer

Wat betrekt chemische bodemvruchtbaarheid en hoe kan t worden opgelost?

Plantvoedende elementen die de bodem levert. Je kunt voedingsstoffen toedienen.
Rapporteer

Hoe kun je een gebrek of overschot aan water oplossen?

Water aanvoeren uit het grondwater of oppervlaktewater of beregening. Voor extra zuurstof kun je het grondwaterpeil verlagen.
Rapporteer

Wat zijn eisen aan de inrichting van stortplaatsen?

1) gasdichte bovenafdichting (moet vervuilde lucht opvangen en afvoeren
2) een zekere afstand tot oppervlaktewater. Zo is er voldoende tijd om vervuilende stoffen biologisch om te zetten.
3) dikte en doorlatendheid grond
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart