Wat is een bodem? - Organische stof in de bodem

9 belangrijke vragen over Wat is een bodem? - Organische stof in de bodem

Wat is het verschil tussen humus en ander organisch materiaal?

Humus wordt veel langzamer afgebroken dan vers plantaardig materiaal.
Rapporteer

Wat zijn positieve effecten van humus op bodemeigenschappen?

1) Verhoogd absorptievermogen voor water en plantenvoedingsstoffen
2) bron van plantenvoedende stoffen
3) belangrijk kitmiddel van elementaire bodemdeeltjes, bevordert bodemstructuur
Rapporteer

Wat bepaald de afbraaksnelheid van organisch afval?

1) de aard ervan
2) bodem, klimaat en landbouw omstandigheden
Rapporteer

Waarom verlaagd te veel water de afbraaksnelheid van humus?

De lucht- en waterhuishouding is dan niet ideaal voor bodemorganismen. Afbraaksnelheid is wel groter in natte gebieden. In permanent verzadigde grond ontstaat veen = 100% organisch materiaal
Rapporteer

Hoe beinvloeden temperatuur en pH de afbraaksnelheid van humus?

35 graden is optimaal, nul activiteit onder nul graden.
Lage pH belemmert afbraaksnelheid humus.
Rapporteer

Waarom is het humusgehalte in kleiige gronden hoger dan in gronden met een grovere textuur?

De humusafbraaksnelheid is daar lagen (minder poriën) en de fractie snel afbreekbare organische stof is daar hoger dan in zandgronden. Door klei-humuscomplexen.
Rapporteer

Hoe kan op zure gronden toch veel humus in de bodem zitten?

Er staan vaak langzaamgroeiende planten op die slecht verteerbaar blad en humus leveren. De humusafbraaksnelheid is daardoor laag.
Rapporteer

Waarom is de humusvoorraad onder een landbouwgrond lager dan in het bos?

Er is regelmatige fysische verstoring ; leidt tot grotere bereikbaarheid van organisch materiaal voor bodemorganismen. Er wordt ddaar ook minder vers organisch materiaal aangevoerd.
Rapporteer

Hoe kan de humusvoorraad van een bodem worden uitgedrukt?

1) massa C per oppervlakte eenheid
2) massa% humus van de droge grond
3) massa% C
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart