Wat is een bodem? - Specifieke bodemvormende processen - Podzolisatie

3 belangrijke vragen over Wat is een bodem? - Specifieke bodemvormende processen - Podzolisatie

Onder welke omstandigheden worden podzols gevormd in koude klimaten?

1) rijk aan organische zuren
2) veel bladafval
3) koud klimaat zodat het niet meteen CO2 wordt
4) pH lager dan 6 (makkelijk verweerbare mineralen moeten dan weg zijn, kalk)
Rapporteer

Onder welke omstandigheden worden podzols gevormd in warme klimaten?

1) moedermateriaal zonder verweerbare mineralen
2) lage gehalten aan vrij Fe en Al, want bij te veel daalt de oplosbaarheid te snel en slaan het al snel en wordt het gehomogeniseerd.
Rapporteer

Hoe ontstaan zeer zuivere kwartsgronden door podzolisatie?

Door podzolisatie ontstaan een heel lang uitspoelingshorizont.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart