Geologie in relatie tot bodem en landschap - Ontstaan en samenstelling van de aardkorst

17 belangrijke vragen over Geologie in relatie tot bodem en landschap - Ontstaan en samenstelling van de aardkorst

Wat zijn kenmerken van oceanische korst?

Donker, ijzerrijk gesteente (basalt). Zwaar
Rapporteer

Wat zijn kenmerken van continentale korst?

Granis, minder ijzer en daardoor lichter. Komen ook andere gesteenten in voor.
Rapporteer

Wat zijn de belangrijkste gesteentevormende mineralen?

1) Kwarts (puur SiO2)
2) Veldspaten (SiO2 met nog andere elementen)
3) Mica's (SiO2 met andere elementen)
4) Donkere mineralen (ijzer met nog andere elementen)
Rapporteer

Wat is mineraal en kristal?

Een vaste stof met een duidelijk omschreven chemische samenstelling en met een regelmatige, zich herhalende, ordening van de atomen waaruit ze zijn opgebouwd.
Rapporteer

Wat zijn stollingsgesteenten en hoe worden ze gevormd?

Ontstaan door stolling van magma.
Rapporteer

Hoe ontstaan vulkanische gesteenten?

Magma breekt door het aardoppervalk en koelt af. Het nog niet gekristalliseerde magma stolt met een amorfe structuur, met daarin de reeds gevormde kristallen. Vormen zich vaak holtes in door het vrijkomen van gassen bij de uitbarsting.
Rapporteer

Wat zijn eerstelingen of fenokristen?

De eerstgevormde kristallen in vulkanische gesteenten.
Rapporteer

Hoe worden stollingsgesteenten geclassificeerd?

Op basis van grootte van de mineralen en de onderlinge verhouding ervan.
Rapporteer

Stollingsgesteente/Vulkanisch gesteente

Gesteente, ontstaan door stolling van magma. Het kan een dieptegesteente zijn of een vulkanisch gesteente.
Rapporteer

Hoe kun je een schatting maken van de mineraalsamenstelling in amorf gesteente?

Zwarter = meer donkere mineralen
Lichter = meer kwarts en veldspraten
Rapporteer

Wat zijn klastische sedimenten?

Bestaan uit vaste fragmenten van gesteenten, brokjes van mineralen. Worden gevormd tijdens transport.
Rapporteer

Wat zijn biochemische sedimenten?

Worden gevormd door een biologisch of chemisch process.
Rapporteer

Hoe worden sedimentgesteenten geclassificeerd?

1) het onderscheid klastisch of biochemisch
2) verklit zijn of niet
3) korrelgrootte
4) sortering en afronding
5) kleur klitmiddel
Rapporteer

Wat zijn mica's + kenmerken?

Kleimineralen die gemetamorfoseerd worden. Dunne gestapelde plaatjes. Door de druk hebben ze dezelfde orientatie, zeer goed splijtbaar in horizontale richting. Zwakke tot matig sterke metamorfose
Rapporteer

Wat zijn kenmerken van een schisteus gesteente?

Platige mineralen liggen alle in dezelfde richting. Er moeten kleimineralen in het moedergesteente zitten. Gemakkelijk splijtende mineralen.
Rapporteer

Wat zijn kenmerken van een geband gesteente?

Sterke metamorfosen. Veldspaten en donkere mineralen ontstaan met een voorkeursrichting -> geband.
Rapporteer

Wat zijn de 2 hoofdgroepen metamorfe gesteenten?

Met en zonder georienteerde mineralen.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart