Bodemkwaliteit: chemie en biologie - Stikstofkringloop in de bodem

11 belangrijke vragen over Bodemkwaliteit: chemie en biologie - Stikstofkringloop in de bodem

Wat is de belangrijkste vorm waarin N voorkomt op aarde?

Als gas in de atmosfeer. Niet meest stabiele vorm. Het reageert moeilijk met zuurstof. Als het opgenomen om omgezet is door planten komt het weer vrij als ammonium (NH4+).
Rapporteer

Hoe wordt N2 omgezet is een plant-beschikbare vorm van N?

Door zeer gespecialiseerde micro-organisme (stikstofbinders) in symbiose met de plant. (suiker voor N)
Rapporteer

Waarom was ammoniak vroeger zo schaars in de landbouw?

Omdat de driedubbele binding tussen de N en N heel lastig te verbreken is en dit in de natuur zowat niet gebeurt. Mensen wisten nog niet hoe het machinaal kon.
Rapporteer

Wat doen planten met NH4+ en NO3- in de bodemoplossing?

Ze nemen het op en leggen het vast in organische verbindingen. Bij de afbraak van de planten (mineralisatie) komt t weer vrij dan.
Rapporteer

Wat is nitrificatie en wanneer gebeurt t?

Ammonium wordt in aanwezigheid van zuurstof omgezet in nitraat (NO3-) met nitriet (NO2-) als tussen product. 

Er is O2 voor nodig en speciale lithotrofe micro-organismen, de nitrificeerders.
Rapporteer

Wat is denitrificatie en wanneer gebeurt t?

De omzetting van nitraat (NO3-) naar N2. Er mag geen O2 bij zijn.
Rapporteer

Wat is een probleem bij ammoniakvervluchtiging?

Na de depositie komt er zuur bij bij de omzetting van ammonium naar nitraat. Bij oxidatie kan er salpeterzuur (HNO3) worden gemaakt.
Rapporteer

Hoe gaat de natuur verzuring normaliter tegen?

Door het oplossen/verweren van mineralen die een neutraliserende werking hebben.
Rapporteer

Hoe draagt de uitstoot van NOx bij aan de vorming van salpeterzuur?

Van NOx wordt NO3- gemaakt (meest stabiele vorm) en bij oxidatie van NO3- komt salpeterzuur vrij.
Rapporteer

Wat heeft een zuurdere bodem ten gevolge voor aluminium oplosbaarheid en wat zijn de bijkomende problemen hiervan?

Zuurdere bodem = grotere oplosbaarheid aluminium ionen. Deze Al3+ ionen verdringen essentiele nutrienten doordat ze sterker binden aan organische stof.
Rapporteer

Waarom treed de sterkste verzuring in Nl op in zandgebieden voor intensieve landbouw is?

Er zijn daar weinig zuur neutraliserende mineralen en het zuur van de getransporteerde ammoniak slaat lokaal neer.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart