Bodemkwaliteit: chemie en biologie - Bodemecosysteem

5 belangrijke vragen over Bodemkwaliteit: chemie en biologie - Bodemecosysteem

Wat zijn de belangrijkste groepen bodemorganismen die bij de bodemfauna horen?

1) Bacteriën
2) Acinomyceten (bacterien met een draadvormige koloniestructuur waardoor ze op schimmels lijken, geur van aarde)
3) Schimmels (daadvormige koloniestructuur aerobe afbraak van organische verbindingen
Rapporteer

Wat is de energiebron van bodemfauna?

Organische stof.
Rapporteer

Wat onderscheid fototrofe en chemotrofe organismen?

Foto = zonlicht als energiebron
Chemo = chemische energie als energiebron
Rapporteer

Wat onderscheid autotrofe en heterotrofe organismen?

Verschil in koolstofbron.
Auto = koolstofvoorziening middels fotosynthese
Hetero = koolstofvoorziening is organische stof
Rapporteer

Wat onderscheid lithotrofe en organotrofe organismen?

Litho = bacteriën die chemische energie halen uit de oxidatie van anorganische stoffen. Nitrificeerders (ammonium -> nitraat
Organo = bacteriën die chemische energie halen uit de oxidatie van organisch stoffen
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart