Wat is een bodem? - Naamgeving en classificatie

5 belangrijke vragen over Wat is een bodem? - Naamgeving en classificatie

Wat is een ABC horizontaanduiding?

Systeem om bodemhorizonten aan te duiden met de letters van het alfabet. In het systeem van de FAO (1990) onderscheidt men de volgende hoofdhorizonten: H, O, A, E, B, C en R. Deze worden verder gespecificeerd of onderverdeeld met kleine letters en/of cijfers. Zie ook FAO Classificatiesysteem.
Rapporteer

Wat is een diagnostische eigenschap?

Bodem of bodemmateriaal dat aan specifieke, eenduidig gedefinieerde classificatie-criteria voldoet.
Rapporteer

Wat is de definitie van hydromorfe kenmerken?

Term uit de Nederlandse bodemclassificatie. Podzolgronden: analytisch: geen ijzer in de Bh-horizont. morfologisch: xeromorfe humuspodzol: dunne, zwarte Bh-horizont, daaronder fibers. Hydromorfe humuspodzol: lange, bruine Bhhorizont, geen fibers. Brikgronden: roestvlekken in de E en Bt-horizont. Eerdgronden: roestvlekken < 50 cm diepte. Vaaggronden: roestvlekken < 50 cm diepte.
Rapporteer

Wat is bij de classificatie van bodemtypen de volgorde van de orde?

1 veengronden
2 podzolgronden
3 brikgronden
4 eerdgronden
5 vaaggronden
Rapporteer

Wat houd genetische bodemclassificatie in?

Definities die verwijzen naar processen en ontstaanswijzen die men meestal gedurende een mensenleven niet kan verifiëren. Gebaseerd op bodemzonaliteit. Er is veel ruimte voor speculatie en misverstanden.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart