Geologie in relatie tot bodem en landschap - Kustvormen

11 belangrijke vragen over Geologie in relatie tot bodem en landschap - Kustvormen

Wat beïnvloed de ontwikkeling van kusten?

Zeespiegelbewegingen, lokale stijgingen en dalingen van de aardkorst.
Rapporteer

Wat veroorzaakt zeespiegel beweging wereldwijd?

1) veranderingen in de gemiddelde diepteligging van de oceaanbodem
2) wisseling in hvh water (aangroeien en afsmelten van ijskappen)
Rapporteer

Waar vind je rots- en sedimentatiekusten?

Rots = erosie
Wadden, delta, mangrove = sedimentatie
Rapporteer

Wat is een abrasielatform en hoe ontstaat ie?

Door golferosie kunnen langs rotskusten ter hoogte van de laagwaterlijkn in harde rost hoirzontale valkken ontstaan.
Rapporteer

Gors/kwelder/schor

Hoogste deel van een zandplaat, vlak beneden het gemiddelde hoogwaterniveau; naarmate ze hoger opslibben, raken ze begroeid, meestal met zoutplanten, en worden steeds kleiiger ("fining upwards"). In Friesland en Groningen wordt een gors een kwelder genoemd, en in Zeeland een schor.
Rapporteer

Wat is het gevolg van loodrecht transport op de kust en wat veroorzaakt t?

Gevolg van golfwerking. Op strand ontstaat een verhoging, waar door wind kustduinen van kunnen worden gemaakt.
Rapporteer

Hoe ontstaat een strandwal en wat is t?

Door longitudinaal sedimenttransport langs de kust kan door veel aanvoer van zand door golfwerking een zandrug boven het water groeien en zo het strand van de zee afsluiten.
Rapporteer

Waar vinden we lagunes en wadden en wat is t verschil tussen de 2?

Op het gebied achter de strandwal.
Lagune = bodem is altijd onderwater
Wad = bodem valt bij eb droog
Rapporteer

Wat is een kwelder (gors, schor)?

Gedeelten van een wad die bij vloed ook niet onderlopen.
Rapporteer

Wat is een delta en hoe ontstaat ie?

Bij een riviermond is dan de aanvoer van sediment groter dan de erosie door de zee. Bij het in zee stromen neemt de v van het water af en wordt het zwaarste sediment als eerste afgezet. De riviermonding slibt na verloop van tijd dicht en de rivier verlegd zich om zo het sediment kwijt te raken.
Rapporteer

Wat is coursening upwards?

In de verticale doorsneden neemt de grofheid van het sediment toe van oud naar jong.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart