Wat is een bodem? - Specifieke bodemvormende processen - Gley-vorming

5 belangrijke vragen over Wat is een bodem? - Specifieke bodemvormende processen - Gley-vorming

Hoe ontstaan de grijze kleuren?

Omzetting van oxiden van driewaardig ijzer tot verbinding van tweewaardig ijzer als voldoen is aan de volgende voorwaarden :
1) afwezigheid van zuurstof
2) aanwezigheid van organische stof
3) aanwezigheid van anaerobe bacteriën
Rapporteer

Waarom wordt gley ook wel hydromorfie genoemd?

Als de bodem verzadigd is met water is de (O2) vrijwel nul, omdat bacterien en bodemdieren meer gebruiken dan dr wordt aangevoerd.
Rapporteer

Hoe kan organische stof geoxideert worden in zuurstofarme omstandigheden?

Door zuurstof te onttrekken aan Fe-oxide
Rapporteer

Wat is het verschil tussen grondwatergley en oppervlaktegley?

Grondwater = laag gelegen gronden
Oppervlakte = water stagneert op enige diepte, er ontstaat een schijn water spiegel
Rapporteer

Hoe kun je aan gley-verschijnselen de drainagetoestand van een bodem aflezen?

Egaal grijs = altijd zuurstofloos, waterverzadigd
Gevlekte horizonten = deeltijd water verzadigd
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart