Water en lucht in de bodem - Krachten die op het bodemwater inwerken

10 belangrijke vragen over Water en lucht in de bodem - Krachten die op het bodemwater inwerken

Wat is de capillaire zone?

De zone waar grond als een spons water naar boven uit het grondwater trekt. Als de wortels hier zitten kan het water dat onttrokken is snel weer worden aangevuld. Polders.
Rapporteer

Wat is het verschil tussen de open- en vol-capillaire zone?

Open = niet verzadigd met water
Vol = wel verzadigd met water (hier kunnen planten niet wortelen)
Rapporteer

Waar is de bodemvocht zone?

Daar waar de grond vochtig is, en het water dus niet uit zal stromen als je t optil.
Rapporteer

Wat bevat de onverzadigde zone?

Hangwaterzone en de open-capillaire zone.
Rapporteer

Wat zijn de matrixkrachten en waarom heten ze zo?

Bodemmatrix = vaste fase.
Zwaartekracht, adhesie, cohesie en osmose.
Rapporteer

Waarom is de evenwichtsvergelijking niet toepasbaar op kleigronden?

Ze hebben een heel lage doorlatenheid waardoor er bij onder-verzadiging met water geen evenwicht wordt bereikt. De porien zijn te klein voor voldoende en snel watertransport.
Rapporteer

Wat zijn de belangrijkste krachten in kleigronden?

Osmose (veel gehydrateerde kationen, aan de negatief geladen kleimineralen)
Capillair gebonden door veel kleine porien.
Rapporteer

Waarom kunnen planten in zoute gronden weinig water opnemen?

Door osmose wil t water de grond niet uit.
Rapporteer

Waarom zijn hmusarme zandgronden vaak zo droog?

Ze kunnen weinig water vast houden in hun porien. Groter porien dus weinig capillaire opstijging. Daarnaast weinig klei en OM dus nauwelijks osmotisch gebonden water.
Rapporteer

Wat is het freatisch vlak?

De grondwaterspiegel.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart