Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Isbr

322 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - ISBR

 • 1 Thema 1: Beginselen van de democratische rechtsstaat

 • 1.1 H1 BKVW: Het onderwerp van het staats- en bestuursrecht

  Dit is een preview. Er zijn 10 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de definitie van privaatrecht?
  De rechtsbetrekking tussen burgers onderling (horizontaal). 
  • Word ook wel burgerlijk recht genoemd.
 • Wat is de definitie van publiekrecht?
  De rechtsbetrekking tussen enerzijds burgers en anderzijds overheidsinstanties en tussen de overheidsinstanties onderling (verticaal).
 • Wat houden rechtshandelingen in?
  • Handelingen die worden verricht met het oog op een bepaald rechtsgevolg;
  • De overheid beoogt hierbij dus een bepaald rechtsgevolg in het leven te roepen, of dit rechtsgevolg zich uiteindelijk ook voordoet is irrelevant: het gaat om de intentie;
  • Bijv: het aangaan van een overeenkomst of het nemen van een besluit.
 • Samenhangend met het onderscheid tussen privaat- en publiekrecht kunnen we ook een onderscheid in overheidshandelingen aanbrengen.

  Welk onderscheid is dat?
  1. Publiekrechtelijk overheidshandelen;
  2. Privaatrechtelijk overheidshandelen.
 • Wat houdt publiekrechtelijk overheidshandelen in?
  Publiekrechtelijke overheidshandelingen omvatten vaak besluiten die eenzijdig bindend worden opgelegd door bestuursorganen aan burgers.
  • Eenzijdige binding van besluiten betekent dat gelding van het besluit niet afhankelijk is van de instemming van hen tot wie het besluit is gericht.
   • Echter, soms zijn er ook 
    1. tweezijdige (gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten of sluiten van een verdrag);
    2. meerzijdige of; 
    3. niet-bindende besluiten.

  De overheid staat boven de burger in de hiërarchie (verticale relatie).
 • Wat houdt privaatrechtelijk overheidshandelen in?
  De meeste privaatrechtelijke rechtshandelingen van de overheid zijn tweezijdig:
  Bijv:
  1. Overeenkomst tot het kopen van kantoorstoelen;
  2. het verkopen van grond;
  3. het aannemen van personeel.


  De overheid staat hierbij in gelijkwaardige relatie tot burger (horizontale relatie).
 • Welke besluiten kunnen wel door burgers worden verricht en welke niet?
  • De eenzijdig bindende besluiten in de publieke rechtshandelingen zijn kenmerkend voor de overheid, deze kunnen NOOIT door burgers worden verricht.
  • Privaatrechtelijke handelingen, zoals het aangaan van een overeenkomst, kunnen burgers juist WEL verrichten.
   • Het privaatrecht heet niet voor niets ook wel het burgerlijk recht.
 • Waarvoor dient het staats- en bestuursrecht?
  • Bindende besluiten zijn nodig in een georganiseerde samenleving. 
  • Bindende besluiten kunnen echter omstreden zijn, zoals bijvoorbeeld het beleid om asielzoekers voorrang te geven op sociale huurwoningen.
  • Toch is het nodig dat het bestuur sturing geeft, ook tegen de zin in van enkele betrokkenen. 

  Het staats- en bestuursrecht geeft de regels waarmee dit soort beslissingen democratisch gelegitimeerd zijn en daarom aanvaardbaar zijn.
 • Wat omvat het staats- en bestuursrecht?
  Omvat de formele en materiële rechtsnormen inzake het handelen van de overheid en de rechtsbetrekkingen van burgers t.o.v de overheid.
 • Wat zijn formele rechtsnormen?
  Procedurele rechtsnormen: die dus iets voorschrijven over een bepaalde procedure in het staats- en bestuursrecht.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart