Bacteriële genetica - Mutant selectie

4 belangrijke vragen over Bacteriële genetica - Mutant selectie

Wat is het verschil tussen directe en indirecte selectie om mutanten te isoleren?

Directe selectie kan gebruikt worden wanneer mutanten kunnen groeien op een agar waarop ouder cellen niet kunnen groeien. Alleen de cellen die kunnen groeien (mutanten in dit geval) zijn dan op de plaat zichtbaar.
Bij indirecte selectie is het moeilijk om de mutant van de ondercel te onderscheiden omdat ze beiden op een zelfde agar groeien dus moet je hier vaak replica beplating toepassen soms in combi met pencilline verrijking
Rapporteer

Waarom kan directe selectie niet gebruikt worden om auxotrofische mutanten te isoleren in een cultuur van fototropische ouder cellen?

Dit komt omdat auxotrofische mutanten alleen op een complex medium kunnen groeien echter groeien fototropische ouder cellen ook op deze plaat waardoor je ze niet uit elkaar kunt halen
Rapporteer

Waarom moet je bij replica plating een master plate maken en kan je niet gewoon de kolonies laten groeien op een complex agar en een glucose zout agar?

Wanneer je niet eerst een master plate maakt ga je er niet achter komen op welke plek een mogelijke auxotroof zit. Je moet namelijk twee precies dezelfde platen hebben en die maak je door eerst een master plate te maken en van die master plate twee precieze replica’s te maken op twee verschillende mediums.
Rapporteer

Wat houd penicilline verrijking in die soms voordat replica plating wordt gebruikt wordt uitgevoerd?

Dit is een methode om prototroven te doden en auxotrove mutanten aantallen te verhogen. Penicilline maakt alleen delende cellen dood. Mutagene auxotrofen die groeien niet in een glucose zout medium waardoor zij blijven leven en de prototroven niet. De penicilline wordt vervolgens door pinicillinase afgebroken en dan kunnen de medium’s groeien op de twee platen en zullen er meer mutagene auxotroven los liggen die dan makkelijker te isoleren zijn.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart