Milieumicrobiologische behandeling van water, afval en verontreinigde habitats - Microbiologie in waterafval behandeling

4 belangrijke vragen over Milieumicrobiologische behandeling van water, afval en verontreinigde habitats - Microbiologie in waterafval behandeling

Waarom is het belangrijk dat de BOD laag is voordat het afval water wordt vrijgelaten?


Wanneer de BOD hoog is betekend dit dat er veel afvalstoffen in het afval water aanwezig zijn. Hierdoor is er veel zuurstof nodig om dit af te berken. Als dit wordt vrijgelaten in de zee of rivieren. Dan zal de O2 in deze zee of rivieren uitgeput raken en kunnen de organismen niet meer leven. Want de micro-organismen hebben zuurstof nodig om deze afvalstoffen in dit water af te breken.
Rapporteer

Wat is het voordeel om nitraten en fosfaten uit het afval water te halen?


Nitraten en fosfaten bevorderen de groei van algen en cyanobacterien, en deze fotosynthetische bacteriën zullen dan organische verbindingen produceren die vervolgens de BOD waarde van het water omhoog halen.
Rapporteer

Wat is de rol van de biofilms in de trickling filters? (optie druppelfiltersysteem?)

De micro-organismen aan deze biofilm hechten zich aan het zand en oxideren vervolgens organische materialen die voorbij komen.
Rapporteer

Waarom zal denitrificatie niet plaats vinden in een aeration tank (actief slip proces)?

Denitrificatie is het omzetten van nitraat in stikstofgas. Wanneer er zuurstof aanwezig is zal zuurstof gebruikt worden als terminale electronen acceptor en wordt nitraat niet omgezet.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart