Samenvatting Jaarrekening Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Jaarrekening

- Henk Fuchs
ISBN-10 9001778259 ISBN-13 9789001778255
163 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Jaarrekening Auteur: Henk Fuchs ISBN: 9789001778255

 • 1 Inleiding en algemene begrippen

 • 1.1 Het informatieproces in de onderneming

 • Wanneer is bedrijfshuishuidingis in een onderneming?
  Wanneer in een  bedrijfshuishuiding het winststreven aanwezig is, spreken we van een onderneming.
 • Waarom moet de directie  van een onderneming voortdurend evalueren of het infomatieaanbod overeenstement met de informatievraag?
  Wanneer de informatievraag verandert, moet heet informatie-aanbood op de gewijzigde vraag worden afgestemd.
 • De informatie die we met behulp van de adminstratie krijgen, gebruiken we door diverse doeleinden.
  Enkele doeleinde van de met behulp  van de administratie verkeregigen we informatie te zin.
  Het voorbereiden en nemen van beslissingen
  Het beheersen van de uitvoering van allerlei activiteiten;
  Het afleggen van verantwoording.
 • Hoe normen een rol kunnen spelen bij het beheersen van de uitvoering vsn sllerlei activiteiten binnen een onderneming.
  Normen zijn noodzakelijk om de gegevens over de werkelijkheid te kunnen toetsen. Bij afwijking van de werkelijkheid ten opzichte van de norme kan een onderneming proberen de oorzaken op te sporen. hierna kan zij maatregelen nemen om  de werkelijk situatie bij te sturen.
 • 1.2 Administratie en boekhouding

 • Welke relatie bestaat er tussen de administratie en de boekhouding?
  De boekhouding is een onderdeel van de administratie
 • Wat is het specifieke van de gegevens die we in de boekhouding vastleggen?
  Het specifieke van de gegevens die we in de boekhouding vastleggen, is dat het hierbij gaat oveer financiele feiten die van invloed zijn op.
  de grotte van het eigen vermogen van de onderneming, en/of 
  de samenstelling van het eigen vermogen van de onderneming.
 • Wat is het kendmerkende verschil tussen een handels onderneming en een industriele onderneming?
  Een handels onderneming verkkopt de ingekochte goederen meestal onveranderde vorm door, terwijl bij industriele onderneming altijd  sprake is van een technische transvormatieproces.
 • wat is het verschill tussen administratieve organisatie en bestuurlijke informatiekunde?
  de term BIK duidt op het opzetten van een geautomatiseerd inofmratiesysteem ten behoeve bestuurlijke inofrmatieverzorging, terwijl AOook een niet -geautomatiseerde omgeving kan worden toegepast.
 • Welke verschill bestaat er tussen interne contorle en externe controle?
  Interne controle wordt uitgeoefend door en namens de directie van de onndeerneming, terwijl de externe controle anderen dan de directie opdracht geven om te controleren.
 • Wat verstaan we onder controletechnische fucntiescheiding?
  Scheiding van functies in een onderneming met als doel een betrouwbaare informatieverzorging te bevorderen. bij deze scheiding  staan belangentegenstellingen fucties central.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag

De volgende onderwerpen worden behandeld in bovenstaande samenvatting