Samenvatting Jaarverslaggeving Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Jaarverslaggeving

- Peter Epe
ISBN-10 900159056X ISBN-13 9789001590567
1016 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Jaarverslaggeving Auteur: Peter Epe ISBN: 9789001590567

 • 1 Externe verslaggeving: relaties met andere vakgebieden.

  Dit is een preview. Er zijn 34 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een gangbare definitie van een organisatie?
  Een samenwerkingsverband van mensen en middelen dat is gericht op het realiseren van bepaalde doelstellingen.
 • Waarom willen de belanghebbenden geïnformeerd worden over het (financiële) reilen en zeilen van de organisatie?
  Ze willen kunnen beoordelen of hun doelstellingen m.b.t. de organisatie worden gerealiseerd.
 • Wat is kenmerkend voor de interne informatieverschaffing?
  Geen wettelijke regels, vindt vrijwel doorlopend plaats, zeer gedetailleerd, vrij snel beschikbaar na einde periode, geen* neiging tot creatieve accounting, niet op het niveau van de centrale leiding.
 • Verschillen tussen interne en externe verslaggeving
  • Wettelijke voorschriften: Intern Nee Extern JA
  • Frequentie: Vrijwel doorlopend, periodiek
  • Detaillering: Zeer gedetailleerd, Meer globaal
  • Tijdstip van berichtgeving: Vrij snel na einde periode, Later
  • Creative accounting: Nee, niet op niveau centrale leiding, Ja
 • Wat is kenmerkend voor externe informatieverschaffing?
  Wel wettelijke voorschriften(publicatieplicht), periodieke frequentie, meer globaal, berichtgeving later dan bij ii, wel neiging tot creatieve accounting.
 • Waarom heeft de Belastingdienst behoefte aan externe informatie?
  Om over financiële gegevens te beschikken om aanslagen IB en vennootschapsbelasting te kunnen opleggen. Hiertoe wordt een fiscale jaarrekening opgesteld.
 • Waarom wordt er in Nederland een aparte jaarrekening t.b.v. de fiscus opgesteld?
  Omdat hier afzonderlijke regels gelden, namelijk de bepalingen die in de Wet op de IB en de Wet op de vennootschapsbelasting zijn vastgelegd. Deze regels verschillen van van de regels die voor de externe jaarrekening gelden. Ook zal de fiscale winst door het bedrijf normaliter zo laag mogelijk vastgesteld worden, terwijl men in de externjaarrekening over het algemeen het liefst een zo rooskleurig mogelijk beeld laat zien.
 • Wat zijn de raakvlakken tussen financial accounting en het vak financiering?
  De jaarrekening (vooral de balans) geeft immers de financiële structuur van de onderneming weer. Tevens kunnen uit de jaarrekening verschillende kengetallen berekend worden die een indicatie geven van de rentabiliteit, de liquidatie en de solvabiliteit van de onderneming, kernbegrippen in de financieringstheorie.
 • 1.1 Afbakening van het vakgebied

  Dit is een preview. Er zijn 38 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het doel van een organisatie?
  Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen en middelen dat is gericht op het realiseren van bepaalde doelstellingen. Deze belanghebbende willen geïnformeerd worden.
 • Wat is het verschil tussen interne en externe informatie verschaffing?
  Interne informatie verschaffing = Management accounting:
  • informatie aan de leiding voor het nemen van beslissingen en het beheersen van bedrijfsprocessen.
  • Er is geen wettelijke voorschriften;
  • Informatie wordt doorlopend verschaft (hoge frequentie)
  • Informatie is zeer gedetailleerd
  • intern is er geen mogelijkheid tot creatieve accounting op centraal niveau.


  Externe informatie verschaffing = Financial accounting:
  • informatie aan derden voor hun oordeelsvorming en afleggen van verantwoording (aandeelhouders).
  • Er is sprake van wettelijke voorschriften (titel 9 Boek 2 BW)
  • informatie wordt periodiek verschaft (laag frequentie)
  • informatie is meer globaal
  • er is mogelijkheid tot creatieve accounting

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart