Samenvatting Kern van het Europees recht Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Kern Van Het Europees Recht

- J W van de Gronden, et al
ISBN-13 9789462905733
801 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Kern van het Europees recht Auteur: J W van de Gronden, J Krommendijk, A Looijestijn Clearie, S J Tans & H C F J A de Waele ISBN: 9789462905733

 • 1 Geschiedenis en ontwikkeling

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Europese gemeenschap voor kolen en staal (EGKS; 1951)

  DE OPRICHTINGSFASE Kolen en staal belangrijke grondstoffen voor oorlogsvoering. Men besloot samen te gaan werken. 
  - 6 lidstaten 
  - gemeenschappelijke markt voor kolen en staal 
  - hoofddoel: handel, protectionisme uitbannen, economische groei, levenstandaard verhogen 
  - staten geven een deel van hun soevereiniteit af, om een industrie voor de oorlog tegen te gaan 
 • EEG en Euratom (1957)
  DE OPRICHTINGSFASE
  Hoofddoelen 
  - gemeenschappelijk douanetarief
  - verwijderen beperkingen op vrij verkeer
  - vrije concurrentie, geen vervalsing van mededinging
  - gemeenschappelijke handelspolitiek 

  Doormiddel van het overdragen van soevereiniteit, kwam er een meer interne markt. 
 • 1.1.1 Inleidende opmerkingen

  Dit is een preview. Er zijn 12 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat betekent het begrip 'supranationaal'?
  De term supranationaal verwijst naar een organisatie of orgaan boven ('supra') de lidstaten. Lidstaten hebben bevoegdheden overgedragen aan dergelijke organen en hebben daar niet langer de volledige controle over.
 • Wat houdt de term intergouvernementeel in?
  De term maakt duidelijk dat er afspraken of organisaties tussen lidstaten zijn waarover lidstaten grotendeels de controle hebben.
 • Noem een kenmerk van een intergouvernementele instelling
  Er is unanimiteit vereist voor het aannemen van besluiten (door de   Europese Raad, als je kijkt naar vb hierboven). Alle lidstaten moeten met het besluit instemmen. Lidstaten kunnen dus niet tegen hun wil aan bepaalde besluiten worden gebonden.
 • 1.2 1951-1965: De oprichtingsfase - Nooit meer oorlog

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke gemeenschap was de eerste Europese samenwerking? En welke landen deden mee?
  De Europese samenwerking begon met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) IN 1951 opgericht met het Verdrag van Parijs. De zes oprichtende landen waren Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Italië.
 • Hoe is de huidige Europese samenwerking begonnen?
  Die is begonnen met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staat (EGKS) die in 1951 is opgericht met het Verdrag van Parijs. De zes oprichtende landen waren: Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, (West-)Duitsland en Italië. De voornaamste drijfveer voor het ontstaan van deze samenwerking was om een einde te maken aan de steeds terugkerende oorlogen op het continent Europa.
 • Noem nog andere organisaties die terugkerende oorlogen wilden voorkomen
  1. De Verenigde Naties (1945)
  2. De Raad van Europa
 • Welk Europees samenwerkingsverband kwam er hierna?
  De Raad van Europa, met toentertijd 10 lidstaten wat nu is uitgegroeid tot 47 landen.
 • Welke verdrag werd er aangenomen door de Raad van Europa?
  Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en daarbij hoort het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) --> beoordeelt klachten over schendingen van het EVRM.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart