Samenvatting: Kern Van Het Europees Recht | 9789462905733 | J W van de Gronden, et al

Samenvatting: Kern Van Het Europees Recht | 9789462905733 | J W van de Gronden, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Kern van het Europees recht | 9789462905733 | J.W. van de Gronden, J. Krommendijk, A. Looijestijn-Clearie, S.J. Tans & H.C.F.J.A. de Waele

 • 1 Geschiedenis en ontwikkeling

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Europese gemeenschap voor kolen en staal (EGKS; 1951)


  DE OPRICHTINGSFASE Kolen en staal belangrijke grondstoffen voor oorlogsvoering. Men besloot samen te gaan werken. 
  - 6 lidstaten 
  - gemeenschappelijke markt voor kolen en staal 
  - hoofddoel: handel, protectionisme uitbannen, economische groei, levenstandaard verhogen 
  - staten geven een deel van hun soevereiniteit af, om een industrie voor de oorlog tegen te gaan 
 • EEG en Euratom (1957)

  DE OPRICHTINGSFASE
  Hoofddoelen 
  - gemeenschappelijk douanetarief
  - verwijderen beperkingen op vrij verkeer
  - vrije concurrentie, geen vervalsing van mededinging
  - gemeenschappelijke handelspolitiek 

  Doormiddel van het overdragen van soevereiniteit, kwam er een meer interne markt. 
 • 1.1.1 Inleidende opmerkingen

  Dit is een preview. Er zijn 12 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat betekent het begrip 'supranationaal'?

  De term supranationaal verwijst naar een organisatie of orgaan boven ('supra') de lidstaten. Lidstaten hebben bevoegdheden overgedragen aan dergelijke organen en hebben daar niet langer de volledige controle over.
 • Wat houdt de term intergouvernementeel in?

  De term maakt duidelijk dat er afspraken of organisaties tussen lidstaten zijn waarover lidstaten grotendeels de controle hebben.
 • Noem een kenmerk van een intergouvernementele instelling

  Er is unanimiteit vereist voor het aannemen van besluiten (door de   Europese Raad, als je kijkt naar vb hierboven). Alle lidstaten moeten met het besluit instemmen. Lidstaten kunnen dus niet tegen hun wil aan bepaalde besluiten worden gebonden.
 • 1.1.2 Opzet van dit hoofdstuk

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de 4 periodes waarin de geschiedenis van Europa na de tweede wereldoorlog kan worden ingedeeld?

  1. De oprichtingsfase - nooit meer oorlog (1951-1965)
  2. Eurosclerose - (1965-1985)
  3. De jubeljaren - (1985-2004)
  4. Van crisis naar crisis - (2004-nu)
 • 1.2 1951-1965: De oprichtingsfase - Nooit meer oorlog

  Dit is een preview. Er zijn 16 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke gemeenschap was de eerste Europese samenwerking? En welke landen deden mee?

  De Europese samenwerking begon met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) IN 1951 opgericht met het Verdrag van Parijs. De zes oprichtende landen waren Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Italië.
 • Hoe is de huidige Europese samenwerking begonnen?

  Die is begonnen met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staat (EGKS) die in 1951 is opgericht met het Verdrag van Parijs. De zes oprichtende landen waren: Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, (West-)Duitsland en Italië. De voornaamste drijfveer voor het ontstaan van deze samenwerking was om een einde te maken aan de steeds terugkerende oorlogen op het continent Europa.
 • Noem nog andere organisaties die terugkerende oorlogen wilden voorkomen

  1. De Verenigde Naties (1945)
  2. De Raad van Europa
 • Welke andere verdragen werden opgericht met dezelfde gedachte als het EGKS en welke gedachte was dat?

  De gedachte was het creëeren van collectieve veiligheid en wederzijdse militaire samenwerking. 
  - VN
  - EVRM
  - EHRM
  - NAVO

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Kern Van Het Europees Recht