Samenvatting Kern van het internationaal publiekrecht Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Kern van het internationaal publiekrecht

- André Nollkaemper
ISBN-10 9089744746 ISBN-13 9789089744746
1765 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Kern van het internationaal publiekrecht Auteur: André Nollkaemper ISBN: 9789089744746

 • 1 Begrip en aard van het internationaal publiekrecht

 • Welke redenen kunnen een staat ertoe bewegen om voor een monistisch dan wel een dualistisch stelsel te kiezen?
  • De keuze voor een dualistisch stelsel is vaak ingegeven door de wens om de nationale rechtsorde te beschermen tegen extern recht.
   Een andere reden is dat het parlement geen rol speelt bij het sluiten en bekrachtigen van verdragen. Door het internationale recht om te zetten in nationaal recht wordt het parlement wordt de democratische legitimatie van het recht verzekerd.
  • Een belangrijke reden om te kiezen voor het monistisch stelsel is, is dat het overheidsmacht begrenst (door het internationale recht automatisch te laten gelden) en dat het garandeert dat de internationale regels geldig zijn en niet beperkt kunnen worden.
 • Wat maakt de internationale rechtsorde juridisch?
  De internationale rechtsorde is juridisch omdat zij de uitoefening van publiek gezag regelt op basis van juridische normen?
 • Waarin verschilt de organisatie van het internationale publiekrecht met die van een nationaal stelsel?
  1. In de internationale rechtsorde is het centraal gezag niet sterk ontwikkeld.
  2. In de internationale rechtsorde is geen enkele centrale instantie (alhoewel de VN wel een belangrijke functie in het geheel heeft) die boven de staten staat.
  3. Het gezag in het internationale recht wordt uitgeoefend door de staten zelf.
 • Waarin toont het internationale recht gelijkenis met het nationale recht?
  1. Zowel in de internationale als in de nationale rechtsorde speelt politiek een belangrijke rol.
  2. Beide systemen hebben erkende juridische bronnen
  3. Beide systemen hebben hun eigen handhavingsmechanismen.
 • 1.1 Inleiding

 • Waarom is internationaal recht zo belangrijk voor Nederland?
  Nederland is een klein land met weinig politieke macht. Internationaal recht beschermt dit soort kleine landen tot stabiele internationale betrekkingen en omdat er niet wordt geheerst door macht maar door recht 
 • Wat zijn voorbeelden van onderwerpen waar internationale afspraken over zijn?
  1. Terrorisme
  2. Klimaatverandering
  3. Veiligheid in de luchtvaart
 • Waarom dringt het internationaal publiekrecht door in het nationale recht?

  De nationale rechtsorde is verweven geraakt met een overkoepelende internationale rechtsorde. Internationale afspraken hebben alleen maar praktisch effect als staten hieraan binnen hun nationale rechtsorde toepassing geven.

 • Welk grondwettelijk artikel geeft de Nederlandse regering opdracht om de ontwikkeling van de internationale rechtsorde te bevorderen?

  Art. 90 GW.

 • waarom heeft Nederland groot belang bij internationaal recht?
  Voor Nederland is internationaal recht van bijzondere betekenis. Als kleine internationaal georienteerde en politiek relatief machteloze staat, heeft Nederland er belang bij dat het handelen van andere staten worden beheerst door internationaal recht en niet uitsluitend door macht.
 • waarom weerspiegelt de Grondwet het belang van internationaal recht?
  Het geeft de Nederlandse regering de taak de ontwikkeling van de internationale rechtsorde te bevorderen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag