Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'gebieden', 'gesteente' en 'arctisch', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- NLT
211 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over gebieden, gesteente, arctisch

Welke drie soorten landschappen komen er in het arctische gebied voor?
- IJslandschappen (zowel land- als zeeijs).
- Toendra met permafrost.
- Boreaal bos.
Rapporteer
Welke onderverdeling kun je maken van het arctische landschap?
- Gebieden waarin gesteente aan het oppervlak komt.
- Gebieden waar vooral sedimenten door rivieren zijn neergelegd.
Rapporteer
Wat zijn voorbeelden van gebieden waar gesteente aan het oppervlak komt?
Spitsbergen, Groenland, de kusten van IJsland en New Foundland, Noorwegen, Canada en Alaska.
Rapporteer
Wat zijn duidelijke landschapsvormen die direct door ijs gevormd zijn?
De fjorden; omdat er vrij weinig verwering plaatsvindt, blijven de wanden van de fjorden voor lange tijd steil en vormen een kenmerkend U-dal.
Rapporteer
Waardoor veert de ondergrond van grote delen van Scandinavië, Groenland en Canada nog altijd op?
Doordat die gebieden pas 15.000 jaar geleden ijsvrij werden.
Rapporteer
Waarom is er vrijwel geen chemische verwering door planten dicht bij de ijskappen?
Omdat de temperatuur een groot deel van het jaar laag is. Zuren die door planten geproduceerd worden, kunnen gesteente aanpakken, maar dat lukt daar dus niet. De enige verwering is vooral mechanische verwering: door vriezen en ontdooien van water kunnen gesteenten kapotvriezen.
Rapporteer
Wat zijn de regelmatig bijna horizontale ruggen langs de wanden van de U-dalen?
De zijmorenes van de gletsjers die ooit het U-dal vulden. Aan de opeenvolging van randen is de terugtrekkingsgeschiedenis af te lezen (als er weer ijs door het dal zou komen, zouden de randen weer worden weggeveegd).
Rapporteer
Wat zijn twee redenen waarom klimaatverandering voor sommige mensen interessant is?
- Door klimaatverandering: langer wordend seizoen waarin winning mogelijk is, waardoor:
- Onder ijs in Groenland komen oude gesteenten tevoorschijn, vol met grondstoffen zoals goud, diamant en edele metalen.
- De Noordpool wordt ijsvrij in de zomer: race om de eventuele olie- en gasvoorraden in de oceaanbodem van de Noordelijke IJszee is begonnen.
Rapporteer
In wat voor soort gebieden kan je uitgestrekte toendra's zien?
In gebieden waar hard gesteente bedekt is met dikke pakketten sediment van rivieren (Siberië, noorden van Canada en Alaska).
Rapporteer
Wat is een kenmerk van de uitgestrekte toendra's in gebieden waar hard gesteente bedekt is met dikke pakketten sediment?
- Ze zijn in de zomer zeer moerassig en vol meertjes.
- Want: Op veel plaatsen stagneert het oppervlaktewater, doordat de ondergrond ondoorlatende permafrost is. Dat levert veel meren en moerassen op, waar veen in wordt gevormd.
Rapporteer
Welke verschijnselen die zich onder periglaciale omstandigheden kunnen vormen zijn er te zien in gebieden met sedimentbedekking?
Aan de ene kant afzettingen die door wegtrekkende ijskappen zijn gevormd (drumlins, eskerruggen), aan de andere kant ook pingo's. Rivieren vormen dominant vlechtende patronen, omdat ze moeilijk in kunnen snijden in de permafrost. Alleen daar waar ze door gesteente gaan, kunnen ze zich insnijden tot diepe kloven.
Rapporteer
Waardoor kunnen rivieren in het arctische gebied gevoed worden?
- Smeltend ijs en sneeuw.
- Bronnen.
- Het oppervlakkig afstromen van regenwater.
Rapporteer
Waardoor ontstaat er eenvoudig drijfzand (waterverzadigend zand) langs de rivieren in het arctische gebied?
Door de ondoordringbare permafrost.
Rapporteer
Wat is een opvallend kenmerk van het arctische gebied, als je het hebt over bomengroei?
- Er groeien vrijwel geen bomen.
- Alleen in beschutte gebieden, tegen de zuidelijke helling van bergen groeien struikjes uit tot kleine boompjes.
- Dat soort plekken, waar de temperatuur gemiddeld niet veel hoger ligt dan de rest, geeft aan dat een klein verschil in de jaarlijkse temperatuur door klimaatverandering grote gevolgen kan hebben.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart