Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'klimaat', 'ppm' en 'leven', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- NLT
211 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over klimaat, ppm, leven

Hoe zit de 24-urige klok, de geologische klok, in elkaar die wel eens gebruikt wordt om een projectie te geven van de geschiedenis van de aarde?
- De aarde wordt om 12 uur 's nachts gevormd.
- Het eerste leven ontstaat rond 3:15.
- Om 12 uur 's middags wordt de atmosfeer zuurstofrijk.
- Om 16:00 verschijnen de eerste primitieve zeedieren.
- Om 22:00 verovert het leven het land.
- Om 23:40 sterven de dinosauriërs uit.
- Om 20 seconden voor middernacht verschijnen de eerste mensen.
Rapporteer
Hoe komt het dat grote veranderingen in het klimaat vaak samenvallen met grenzen tussen geologische tijdvakken?
De geologische tijdschaal is gebaseerd op de ontwikkeling van het leven op aarde (zoïcum = Grieks voor leven) en het klimaat heeft sterke invloed op het leven.
Rapporteer
Wat zijn de kenmerken van het klimaat die heerste tijdens de laatste periode van het Precambrium?
- De aarde kende diverse koude perioden.
- Veel koolstofdioxide was uit de atmosfeer verdwenen en opgeslagen in ijs en gesteente.
- De intensiteit van de zon was ongeveer 8% minder.
Rapporteer
Wat zijn de kenmerken van het klimaat die heerste tijdens het Siluur?
- Het ijs ging smelten aan het einde van het Precambrium, waardoor er veel koolstofdioxide in de lucht kwam.
- Er heerste een vochtig en warm klimaat.
Rapporteer
Wat voor soort klimaat heerste er tijdens het Carboon?
- Het klimaat was warm en vochtig.
- Er ontstonden uitgestrekte bossen en kustmoerassen met landdieren.
Rapporteer
Wat voor soort klimaat heerste er tijdens het Perm?
- Er lag één groot continent op aarde (niet in de buurt van de polen).
- Er heerste een droog klimaat, onderbroken door ijstijden.
Rapporteer
Wat gebeurde er met het klimaat tijdens de overgang van Perm naar Trias?
- Er deed zich een sterke klimaatverandering voor, waarschijnlijk door uitgebreide vulkanische activiteit en de inslag van een enorme meteoriet.
Rapporteer
Wat zijn de kenmerken van het klimaat die heerste tijdens de late Jura en vrijwel het gehele Krijt?
- Het was een stuk warmer dan nu en de zeespiegel stond ongeveer 100m hoger dan tegenwoordig.
- Het koolstofdioxidegehalte was veel hoger en er waren geen ijskappen.
Rapporteer
Wat gebeurde er met het klimaat aan het eind van het Krijt?
- Het klimaat veranderde zo plotseling en sterk dat de grote landreptielen uitstierven.
Rapporteer
Wat zijn de kenmerken van het klimaat die heerste tijdens het Tertiair?
- Het klimaat werd snel warmer door een sterke toename van koolstofdioxide in de dampkring (ruim 3000 ppm).
- De zeespiegel was tientallen meters hoger dan tegenwoordig, doordat al het landijs was gesmolten.
Rapporteer
Wat gebeurde er met het koolstofdioxidegehalte na het Tertiair?
- Het koolstofdioxidegehalte liep terug (250 ppm).
Rapporteer
Wat zijn de kenmerken van het klimaat die heerste tijdens het Kwartair?
- Het Kwartair wordt gekenmerkt door ijstijden en warmere perioden.
- IJstijd Saalien: 250.000 jaar geleden. Landijs bereikte Nederland.
- Tijdens het Eemien (100.000 jaar geleden), een warme periode tussen het Saalien en Weichselien (laatste ijstijd): het was warmer dan nu, de zee stond ongeveer 4m hoger en kwam tot aan het riviertje de Eem, dat door Amersfoort stroomt.
- Weichselien: 15.000 jaar geleden. De ijskappen bereikte Nederland niet, maar daar gemiddeld 10 graden onder 0 in januari. De zeespiegel was 120 meter lager; Noordzee en Oostzee waren drooggevallen.
Rapporteer
Wat voor soort klimaat heerst er nu?
- We leven in een relatief warme periode.
- Laatste ijstijd eindigde 11.650 jaar geleden.
- Kleine IJstijd: in de late midddeleeuwen; het was er gemiddeld 0,5 - 0,8 graden kouder dan nu; bekende dip in het klimaat.
Rapporteer
Hoe veranderde de concentratie van het koolstofdioxide in de atmosfeer over de jaren?
- Daalde in de koude tijden van het Kwartair tot 180 ppm.
- In warmere perioden: 280 ppm.
- Tegenwoordig zeer snelle stijging in het koolstofdioxidegehalte: 315 - 385 ppm (1957 - nu); binnen 10 jaar zal dit stijgen naar 420 ppm en aan het eind van deze eeuw kan dit verdubbeld zijn door menselijke en natuurlijke oorzaken.
- Het is de laatste tientallen jaren warmer op aarde dan tijdens het grootste deel van de afgelopen miljoen jaar, de jongste periode van de ijstijden. Het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer houdt gelijke tred.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart