Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'straling', 'aarde' en 'atmosfeer', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- NLT
211 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over straling, aarde, atmosfeer

Wat zijn de gevolgen van het afsmelten van dit ijs voor de zeespiegel?
- IJs op de Noordpool: zorgt voor geen verandering.
- Landijskappen (Groenland): als alles smelt -> wereldwijde zeespiegelstijging van 7m.
- Landijskappen (Antarctica): als alles smelt -> wereldwijde zeespiegelstijging van 60m.
Rapporteer
Hoe veranderd het aantal smeltwatermeren op de rand van de ijskap de laatste tijd?
Ze zijn er altijd in de zomer, maar de aantallen en hoeveelheden smeltwater nemen flink toe.
Rapporteer
Welk gevolg heeft het smelten van het noordpoolijs naast het stijgen van de zeespiegel?
- Een langzame afname van ongeveer 25% van de thermohaliene circulatie (THC of 'Warme Golfstroom') in de Atlantische Oceaan.
- Noordwest-Europa: afname heeft koelende werking.
- In Noord-Atlantische regio sprake van netto opwarming.
Rapporteer
Wat wordt bedoeld met de thermische expansie van het zeewater?
- Wanneer de aarde warmer wordt, zal het zeewater een beetje gaan uitzetten.
- Omdat de oceaan op sommige plekken kilometers diep is, kan het grote gevolgen hebben. Een stijging van de oceaantemperatuur met 1 graden Celsius heeft gemiddeld een stijging van 8cm voor elke graad opwarming van de aarde tot gevolg.
Rapporteer
Waardoor heeft de hoeveelheid ijs op aarde invloed op het klimaat?
IJs en sneeuw kunnen zonlicht erg goed reflecteren. Ze absorberen maar een klein deel van de invallende straling.
Rapporteer
Waardoor zorgen donkere ondergronden voor een temperatuurstijging op aarde?
Donkere ondergronden (ook water) absorberen een groter deel van de straling. Zij nemen ook meer energie op uit de zonnestraling, wat zorgt voor een opwarming van het oppervlak van de aarde. Het oppervlak gaat vervolgens langgolvige warmtestraling (infrarode straling) uitzenden, die veel beter door de atmosfeer wordt opgenomen dan kortgolvige straling. Dit zorgt voor een stijging van de temperatuur.
Rapporteer
Hoe noemen we het deel van de zonnestraling dat door de grond weerkaatst wordt?
- Albedo.
- a = weerkaatste zonnestraling/invallende zonnestraling
Rapporteer
Wat is de positieve koppeling van de albedo?
- Wanneer het ijs smelt, daalt de albedo omdat er minder zonnestraling gereflecteerd wordt.
- Er wordt meer zonnestraling door de grond opgenomen, waardoor de temperatuur stijgt, wat het smelten van het ijs versnelt.
- Dit zorgt ervoor dat er nog meer zonnestraling door de grond wordt opgenomen.
Rapporteer
Wanneer bevindt de aarde zich in een stralingsevenwicht?
Wanneer de aarde een stabiele temperatuur heeft, betekent dit dat alle straling die wordt opgenomen, ook weer uitgezonden wordt. Dit betekent dat wanneer alle straling wordt opgenomen (albedo = 0), er elke seconde ook weer een hoeveelheid van 1,8 * 10^17 W wordt uitgezonden. De aarde bevindt zich dan in een stralingsevenwicht.
Rapporteer
Wat kan je m.b.v. de wet van Stefan Boltzmann voor zwarte stralers berekenen?
Hoeveel straling een voorwerp bij een bepaalde temperatuur elke seconde uitzendt.
Rapporteer
Wat wordt bedoeld met 'zwarte stralers' bij de wet van Stefan Boltzmann voor zwarte stralers?
Dit zijn geen bronnen van 'zwart licht', maar het is materiaal dat net zoveel energie kan stralen als het kan absorberen. Materiaal dat dit het beste kan is zwart en mat.
Rapporteer
Wat deel van de bundel zonnestraling van de zon neemt de aarde precies op?
De aarde wordt telkens voor de helft beschenen en neemt dus vanuit de bundel zonnestraling precies de straling op die binnen de cirkel met de straal Ra van de aarde valt.
Rapporteer
Wat zou de gemiddelde aardtemperatuur volgens het model (wet van Stefan Boltzmann, inclusief albedo) zijn bij de gemiddelde albedo van de aarde?
- De gemiddelde albedo van de aarde is 0,3, wat betekent dat 30% van de straling wordt weerkaatst.
- De gemiddelde aardtemperatuur zou volgens het model 256K (-17 graden Celsius) zijn, wat niet klopt, omdat de gemiddelde aardtemperatuur 288K (ongeveer +15 graden Celsius) is.
Rapporteer
Waardoor klopt de gemiddelde aardtemperatuur, die berekent is met het model (wet van Stefan Boltzmann, inclusief albedo), niet?
We hebben nu als model van de aarde een bol bekeken, die beschenen wordt door licht (zon). De bol weerkaatst net als de aarde een deel van de inkomende straling.
Rapporteer
Wat wordt er toegevoegd bij het model wat eerst bestond uit de wet van Stefan Boltzmann en de albedo?
De atmosfeer. De atmosfeer wordt daarvoor in drie delen opgesplitst: het aardoppervlak, in het midden van de atmosfeer en aan de bovenste rand van de atmosfeer. Hierbij gaan we ervan uit dat de atmosfeer uit één homogene laag bestaat.
Rapporteer
Wat wordt als laatste toegevoegd aan het model?
Het broeikaseffect; de atmosfeer neemt een deel van de door de grond uitgezonden (langgolvige) straling op.
Rapporteer
Waardoor zendt de atmosfeer de opgenomen straling ook weer uit naar de grond én de ruimte?
De ene helft van de opgenomen straling wordt de ruimte ingezonden en de andere helft wordt weer terug naar de grond gezonden, omdat de atmosfeer (als 'zwarte straler') naar alle kanten evenveel straling uitzendt.
Rapporteer
Voor welke voorwerpen geldt dat de opgenomen straling gelijk is aan de uitgezonden straling?
Dat geldt voor alle voorwerpen die niet van temperatuur veranderen.
Rapporteer
Wat kan je zeggen over het verband tussen de opgenomen straling en de uitgezonden straling in het midden van de atmosfeer en aan de grond?
Bij beide geldt: opgenomen straling = uitgezonden straling.
Rapporteer
Wat is een reëel gemiddelde temperatuur van de aarde als de albedo 0,3 en de absorptiecoëfficiënt van de atmosfeer 0,78 is?
De reëel gemiddelde temperatuur is dan 17 graden Celsius.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart