Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'water', 'klimaat' en 'bepalen', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- NLT
211 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over water, klimaat, bepalen

Waarmee kan er een zeer verfijnd beeld van de 'weertoestand' van onze planeet gemaakt worden?
Met weerdate en remote sensing (waarnemingen van afstand) uit satellieten.
Rapporteer
Hoe geven proxydata informatie over het klimaat van vroeger?
Proxydata zijn indicatoren die iets zeggen over het klimaat van het verleden. Sommige 'vertellen' in detail over plaats en tijd, andere zijn juist handig voor een grootschaliger beeld over langere perioden.
Rapporteer
Waarom verandert de nauwkeurigheid van de gegevens over het klimaat en het weer hoe verder je terug de tijd in gaat?
Dat is vooral omdat het lastig is precies te bepalen over welke periode in de tijd de gegevens gaan (datering).
Rapporteer
Welke informatie over het weer en het klimaat kunnen historische bronnen geven?
Waterstanden in rivieren; overstromingen; wateroverlast; stormvloeden; dichtvriezen van rivieren en trekvaartroutes; IJsselmeer; duur van het sneeuwdek; begin van het groeiseizoen; opbrengst aan appels, pruimen en kersen; begin van het hooien; begin van de graan- of wijnoogst; prijzen van voedsel, water, wijn, turf en hout.
Rapporteer
Hoe kan je m.b.v. dendrochronologie informatie over het weer en het klimaat bepalen?
Met dendrochronologie kan je exact bepalen hoe oud een houten voorwerp is en de methode is tot enige duizenden jaren terug betrouwbaar. Door het tellen van de ringen is het mogelijk om de leeftijd van een boom te bepalen. De dikte van de ringen verschilt; warm seizoen met voldoende neerslag -> brede ring, koud seizoen met te nat of te droog seizoen -> dunne ring. Zo ontstaat een ringenpatroon dat voor een bepaalde streek en periode uniek is en indirect informatie geeft over de weersomstandigheden tijdens de vorming van de jaarringen.
Rapporteer
Welke drie eigenschappen hebben stuifmeelkorrels (pollen) die handig zijn voor klimaatonderzoek?
Ze komen in grote getale voor, ze blijven goed bewaard en elke soort heeft een karakteristieke vorm.
Rapporteer
Hoe worden pollen gebruikt voor klimaatonderzoek?
Met een boring uit een meertje wordt een stukje sediment uit de grond gehaald. Vervolgens kan je met een microscoop precies zien welke vegetatie in welke periode overheerste. Deze vegetatie vormt een indicatie voor de temperatuur.
Rapporteer
Hoe kunnen ijskernen gebruikt worden voor klimaatonderzoek?
IJskappen zijn uit lagen op elkaar gedrukt sneeuw gebouwd die werden samengeperst tot ijs. Tussen de ijskristallen blijft altijd wat lucht zitten waarin het koolstofdioxide- en methaangehalte te bepalen is. Zo kunnen onderzoekers de atmosferische concentraties van deze broeikasgassen voor een lange periode nauwkeurig vaststellen.
Rapporteer
Waarvoor kunnen landschapsvormen vooral wat vertellen over wat de temperatuur op zijn minst moet zijn geweest?
Voor periglaciale omstandigheden: de bodem is geheel of gedeeltelijk bevroren.
Rapporteer
Hoe ontstaat een vorstwig in de grond?
Een vorstwig ontstaat doordat de bodem scheurt en vervolgens in de zomer volloopt met water. In de winter bevriest het water en zet het uit, wat voor een bredere scheur zorgt. De gemiddelde jaartemperatuur voor een vorstwig moet rond de -8 graden Celsius liggen (winter -20 graden Celsius geen uitzondering).
Rapporteer
Hoe ontstaat een pingo in het landschap?
In de ondergrond bevriest water, wat voor een ijsklomp zorgt. Het ijs trekt meer water aan, wat ook weer bevriest, en de ijsklomp groeit steeds verder door onder de grond. Aan de bovenkant 'barst' de bult open en de bodem zakt als het in de zomer ontdooit van de bult af, wat de latere ringwal wordt.
Rapporteer
Wat zijn de vijf verschillen tussen de twee isotopen (16O en 18O) van zuurstof?
- 16O komt veel meer voor in de lucht (99,7%).
- Zelfde chemische eigenschappen, andere natuurkundige eigenschappen.
- 18O heeft twee neutronen extra, waardoor het een beetje zwaarder is en trager reageert in reacties.
- Watermoleculen met 16O verdampen sneller.
- In koude perioden blijft 16O vooral achter in sneeuw en ijsbedekking op het land en is er relatief meer 18O in het zeewater.
Rapporteer
Hoe kunnen fossielen van plankton die in de bovenste meters van de oceaan leven en kalkschaaltjes maken, gebruikt worden voor klimaatonderzoek?
De bouwstenen voor de kalkschaaltjes halen ze uit de lucht. Ze leggen de verhouding 16O : 18O erg nauwkeurig vast. Na afsterving komt het grootste deel van het plankton op de oceaanbodem bovenop de vorige generaties terecht. Door boringen in de oceaanbodem, kilometers onder water, halen we de kalkschaaltjes omhoog. Als je weet hoe lang geleden het plankton dat deze schaaltjes maakte, geleefd heeft, weten we de temperatuur van het zeewater waarin het plankton geleefd heeft. We hebben daarmee een paleothermometer.
Rapporteer
Hoe kan uit allerlei kalkbouwsels het klimaat worden gereconstrueerd?
Uit de verhouding tussen de zuurstofisotopen kan uit de jaarringen van allerlei kalkbouwsel het klimaat worden gereconstrueerd.
Rapporteer
Wat kan je bij schelpen met andere isotopen over het klimaat achterhalen?
De temperatuur en of het jaar droog of nat was.
Rapporteer
Hoe wordt per jaarring (kalkbouwsels/schelpen) de isotopensamenstelling bepaald?
Met een boortje worden de jaarringen uitgeboord en met een meetapparaat (massaspectrometer) wordt per jaarring de isotopensamenstelling bepaald.
Rapporteer
Hoe kan je bepalen of de Maas (regenwaterrivier) of de Rijn (smeltwaterrivier) op welk moment is overstroomd?
Het water van de Maas heeft een andere zuurstofisotopenverhouding dan de Rijn.
Rapporteer
Wanneer welke rivier is overstroomd is een indicatie voor de Noord-Atlantische Oscillatie, maar hoe werkt dat precies?
De Noord-Atlantische Oscillatie is het luchtdrukverschil tussen het hogedrukgebied boven de Azoren en het lagedrukgebied bij IJsland. Als dat drukverschil groot is, buigen depressies van de Atlantische oceaan af naar Nederland (regen in stroomgebied van Rijn en Maas), als dat drukverschil minder groot is, belanden die in Spanje (geen regen in stroomgebied Rijn en Maas).
Rapporteer
Waardoor zijn stalagmieten en stalactieten uit druipsteengrotten zeer bruikbaar voor klimaatmetingen?
Ze groeien voornamelijk aan in natte perioden, als er veel water in de grotten doorsijpelt. In een dun plakje stalagmiet zijn deze groeiringen duidelijk zichtbaar en kan je het verschil tussen natte perioden (dikke ringen) en droge perioden (geen ringen, vaak stof en organisch materiaal) duidelijk zien.
Rapporteer
Wat voor soort aanwijzingen in gesteente kunnen helpen met klimaatonderzoek?
- De fossielen die erin zitten (gidsfossielen, zuurstofisotopenverhouding, enz.) en de kalkafzetting
- Afdrukken in het gesteente (golfribbels op steen duiden op een zee: hoe hoog zeespiegel was, informatie over temperatuur van toen)
Rapporteer
Welke verklaring heeft Paul Hoffman, grondlegger 'sneeuwbal aarde' theorie, voor de bevriezing van de aarde?
Het klimaat is van slag geraakt door de rare verhouding van water en land: een supercontinent op de evenaar en watermassa's aan de polen.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart