Samenvatting: Klinisch Redeneren Lp8

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Klinisch redeneren LP8

 • 1 Werkgroep 1 lesweek 1

 • 1.1.1 Hoofdstuk 1

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • In het denkproces van het redeneren zijn drie onderdelen te onderscheiden. Welke drie onderdelen zijn dit? Benoem ook het extra vierde onderdeel dat onderscheiden kan worden.

  • Observeren: Allerlei mogelijke feiten die je waarneemt
  • Ordenen: Je gedachten ordenen aan de hand van de observaties. Het gaat erom dat je voor jezelf helder probeert te maken wat het probleem is en of er verbanden zijn enzovoorts.
  • Oordelen: Diagnosticeren, constateren of vaststellen.

  Extra O voor het overdenken van het geheel. Je controleert of je redenering wel klopt. 
 • Welke drie keuzes heb je bij het onderdeel oordelen van de drie O's van redeneren?

  • Rood: Je signaleert een actueel probleem waarop meteen actie ondernomen moet worden.
  • Oranje: Je signaleert een verhoogd risico, een bedreigde functie.
  • Groen: Er is geen probleem. 
 • Waarom is de zes-stappen-methodiek ontwikkeld?

  Om het (leren) redeneren op een gestructureerde manier te laten verlopen.
 • 1.1.2 Hoofdstuk 2

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is stap 1 van het klinisch redeneren (proactive nursing) en welke redeneerhulpen gebruik je hier?

  Stap 1 is de oriëntatie op de situatie, ook wel het klinisch beeld. De situatie beoordelen op grond van het klinisch beeld en de voorgeschiedenis en hierbij een aanbeveling geven. 
  Redeneerhulpen: 
  • SBAR
  • EWS
  • SIRS  
 • Wat is de tweede stap van proactive nursing?

  Stap 2 is de klinische probleemstellingen. Hierbij beredeneer je de problematiek en de prioriteit. Dit doe je met behulp van de zorgthema's van ProActive Nursing.
  Hierbij is het principe treat first what kills first belangrijk.
 • Wat is de derde stap van Proactive nursing?

  Stap 3 is het aanvullend klinisch onderzoek. Hierbij beredeneer je welke informatie (nog) nodig is. Aanvullend onderzoek is gericht op het bevestigen van de diagnose en het uitsluiten van de differentiaal diagnose.
 • Wat is stap 4 van Proactive nursing?

  Stap 4 is het klinisch beleid. In deze stap wordt beredeneert hoe de problematiek effectief aangepakt kan worden. Hierbij gaat het om de interventies. De interventies stel je op per zorgthema.
 • Wat is stap 5 van Proactive nursing?

  Stap 5 is het klinisch verloop. Het gaat hierbij om de prognose, het verloop op de korte of lange termijn. Dit kan gewenst of ongewenst zijn. Welke complicaties kunnen optreden? Wat zijn de risico's van de behandeling?
 • Wat houdt stap 6 van Proactive nursing in?

  Stap 6 is de nabeschouwing. Je kijkt naar de zorg en jouw aandeel daarin en wat jij hiervan geleerd hebt. Hierbij kun je gebruik maken van de VMS-thema's patiëntveiligheid, kwaliteit van beroepsuitoefening en het Principlistisch model ethiek. Het bestaat uit vier punten:
  •  Patiëntveiligheid
  • Kwaliteit van beroepsuitoefening
  • Ethisch dilemma 
  • Reflectie 
 • 1.2 Kennisclip Klinisch redeneren volgens ProActive nursing

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de relatie van ProActive nursing met andere modellen?

  1. Anamnese = risicoinschatting/vroegsignalering = ananmese Gordon, NANDA domeinen, Verzamel en onderzoek gegevens = oriëntatie op de situatie 
  2. Diagnose = Probleemherkenning = NANDA = Stel aandachtsgebieden vast = Klinische problematiek & aanvullend klinisch onderzoek
  3. Resultaat = Resultaatbepaling = NOC = Meet stand van zaken per gebied, aanvang zorg = Aanvullend klinisch onderzoek 
  4. Interventies = Interventies = NIC = Plan en voer actie uit = Klinisch beleid
  5. Evalueren = Monitoring = Evalueer meetcriteria resultaat = Meet per gebied, Evalueer uitkomst per gebied = Klinisch verloop & Nabeschouwing 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart