Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'recht', 'plichten' en 'beroepsgeheim', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Klinisch Werkveld en Interventiemethoden
- van Straten
- 2021 - 2022
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Psychologie
153 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over recht, plichten, beroepsgeheim

Wat is de WGBO wet?
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (rechten en plichten hulpverleners en clienten)
- Waar heeft de client recht op
- Wat zijn de plichten van de hulpverlener
Rapporteer
Zelfbeschikkingsrecht is een rechtsbeginsel. Wat is het zelfbeschikkingsrecht?
Recht om naar eigen levensconcept te leven
 • Recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam
 • Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Rapporteer
Wat is het recht op gelijkheid?
Het recht op gelijkheid bij toegang van de zorg en de verdeling van de zorg
 • Het recht op gelijke behandeling en het verbod op discriminatie
Rapporteer
Welke twee doelen heeft beroepsgeheim?
 1. Individueel doel
  • Bescherming patient
 1. Maatschappelijke doelen
  • Verhoogt vertrouwen in het beroep
  • Goede toegankelijkheid beroep
Rapporteer
Uit welke twee delen bestaat het beroepsgeheim?
 1. Zwijgplicht (geheimhoudingsplicht)
 2. Verschoningsrecht (je hoeft geen vragen te beantwoorden op grond van het beroepsgeheim)
Rapporteer
In welke 3 chronologische vormen is het recht opgebouwd?
 1. Rechtsbeginsel
 2. Grondrecht
 3. Concrete wetten
Rapporteer
Op welke 3 rechtsbeginsels zijn onze zorg wetten gebaseerd?
 1. Gelijkheid
 2. Bescherming
 3. Zelfbeschikking
Rapporteer
Via welke 3 wegen kun je een klacht indienen?
 1. Gesprek met zorgverlener
 2. Informele klachtbehandeling door zorgaanbieder (Wkkgz) = erkenning
 3. Externe klachtbehandeling (schadevergoeding etc)
Rapporteer
Uit wie bestaat de regelgeving bij het tuchtrecht?
Juristen en leden-beroepsgenoten
Rapporteer
Wat voor aard van de klacht komt het meeste voor tegen GZ psychologen als tuchtklacht?
Onjuiste verklaring rapport. Heeft ook een zware maatregel.
Rapporteer
Wat zijn de 4 redenen waarop je je geheimhoudingsplicht mag schenden?
 1. Toestemming geheimrechtige (patient zelf)
 2. Wettelijk voorschrift (zorgverzekeraars of calamiteiten)
 3. Verstrekking aan functionele eenheid
 4. Ten behoeve van eigen verweer in klacht
 5. Meldrecht bij kindermishandeling
 6. Conflict van plichten om ernstige schade te voorkomen
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart