Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Klinische Neuropsychologie

726 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Klinische Neuropsychologie

 • 1 Een historische schets

 • 1.2 De celtheorie

 • Welke zielen kenden de Grieken? (3)
  1. Plantenziel (overleven)
  2. Dierenziel (activiteiten)
  3. Hogere-ordeziel (goed en fout) - psychikon hegemonikon
 • Wat houdt de celtheorie in en wat is de functie van de cellen? (3)
  Dat de geest zich zou bevinden in de hersenventrikels (cellen). De basis voor de ideeën over de cognitieve psychologie.

  1. Informatie uit zintuigen (verenigde zintuigen)
  2. Psychologische representatie (beeld)
  3. Opslag in het geheugen
 • Langs welke lijn heeft de ideeënvorming over individuele verschillen zich gevormd?
  De persoonlijkheid, aangeduid met karakter, heeft zich ontwikkeld langs de fysiognomie: de interpretatie van het gelaat. Het gelaat zou een reflectie van het karakter van die persoon zijn.
 • Welke wetenschapper werd geïnspireerd door de fysiognomie?
  Fransz Joseph Gall die hierdoor werd aangezet tot het ontwikkelen van een volstrekt nieuwe benadering van individuele verschillen.
 • 1.3 Descartes: een ongedeelde geest

 • Waar dacht Descartes dat de geest zich bevond?
  In de epifyse/pijnappelklier: een holte in het midden van het hoofd die niet verdeeld was over twee hersenhelften
 • 1.4 Gall en het lokalisatievraagstuk

 • Welke principes van Gall bleken uiteindelijk correct? (2)
  1. Het idee dat de cortex cruciaal was
  2. Dat bepaalde functies een strukte lokalisatie kennen

  Deze principes vormen de basis van de hedendaagse cognitieve neurowetenschappen.
 • Welke plannen stelde Gall op voor een nieuwe psychologie? (3)
  1. Dat alle psychologische functies aangeboren zijn
  2. Dat alle functies een eigenstandig orgaan waren (geen algemene informatieverwerkende geest)
  3.  Functies zitten aan de buitenkant van de hersenen, de cortex

  Belangrijkst: dat er sprake was van onafhankelijke functies: breuk met het idee van een ziel en een ongedeelde geest
 • Wat was de methode van Gall om te achterhalen op welke plaatsen op de schors zich welke functies bevonden?
  Enerzijds door te voelen, maar anderzijds door de effecten van een hersenbeschadiging. (Taal in voorste deel, achter ogen).
 • Wat was Flourens' ontdekking naar aanleiding van Gall's ideeën?
  Dat het niet de plaats van de laesie maar de omvang ervan is die bepaalt welke functies uitvallen (overgenomen door Lashley)
 • 1.5 De clinicoanatomische methode

 • Wat waren de ontdekkingen van Paul Broca? (2)
  1. Dat het mechanisme om woorden uit te spreken (een seuqnetie van klanken produceren die past bij een woord) zich bevond aan de voet van de derde frontaalwinding. 
  2. Dat we spreken met de linkerhersenhelft (in aanleg wel in rechterhersenhelft aanwezig)

  Ongelijkheid van hersenhelften vrijwel zonder discussie geaccepteerd.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag

De volgende onderwerpen worden behandeld in bovenstaande samenvatting